ChristenUnie Nunspeet blij met afspraken over meer openbaarheid

0
307

NUNSPEET – De fractie van de ChristenUnie Nunspeet is blij dat in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 21 mei de afspraken over openbaarheid van stukken en vergaderingen definitief zijn geworden. Het onderwerp werd eerder besproken in de raadsvergadering van maart. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de nieuwe afspraken. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar meer openheid en transparantie in het gemeentebestuur in Nunspeet.

Een openbare en transparante bestuurscultuur is één van de speerpunten in het programma van de ChristenUnie Nunspeet. Raadslid Arie Harteveld: ‘We hebben dit onderwerp in de afgelopen jaren op de agenda van de raad gezet en ingezet op vernieuwing van het beleid. We hadden wel afspraken gemaakt over het opleggen en beëindigen van geheimhouding van stukken maar deze werden niet altijd nageleefd. Daarnaast waren de afspraken over besloten vergaderingen en het openbaar maken van verslagen van besloten vergaderingen niet duidelijk. We hebben ons ingespannen om de afspraken aan te scherpen en zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan meer openheid’. 

De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat documenten en verslagen zoveel mogelijk openbaar zijn zodat inwoners weten op welke gronden besluiten worden genomen en welke afwegingen hierin zijn gemaakt. Ook moet er zoveel als mogelijk in de openbaarheid vergaderd worden.  Dit draagt bij aan meer begrip en vertrouwen tussen inwoners en de gemeente. De wettelijke regels over openbaarheid zijn vastgelegd in de Wet open overheid (Woo) en de Gemeentewet.  Arie Harteveld: ‘Er zijn heel soms goede redenen om zaken in beslotenheid te bespreken of documenten niet volledig openbaar te maken. Die uitzonderingen zijn wettelijk vastgelegd. Met de nu gemaakte afspraken nemen we openbaarheid als norm, en beslotenheid als uitzondering. Dat is een goed uitgangspunt’.