ChristenUnie blij met gesprek over terugdringen van geheimhouding

0
857
Foto : Pixabay

NUNSPEET – In de commissievergadering Algemeen Bestuur van 14 maart heeft het college, op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, het onderwerp geheimhouding geagendeerd. De fractie van de ChristenUnie heeft al vaker, samen met de SGP, aandacht gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met geheimhouding. 

Voor de fractie van de ChristenUnie is een openbaar en transparant bestuur een kernpunt. Fractievoorzitter Gerben Pluim: ‘Het vertrouwen in de overheid heeft de afgelopen jaren een forse deuk opgelopen. Daarom is het heel belangrijk dat besluiten die we nemen in de gemeenteraad in het openbaar worden besproken. Zo kunnen inwoners weten wat er besloten wordt en wat de afwegingen zijn voor het nemen van een besluit. Daar mag alleen bij hoge uitzondering van worden afgeweken. De afgelopen jaren is het aantal geheimhoudingen toegenomen, wat ons betreft een onwenselijke ontwikkeling’.

In de commissievergadering was er brede steun voor het zorgvuldiger omgaan met het opleggen van geheimhouding en het opheffen van de geheimhouding als dit niet langer nodig is. De fractie van de ChristenUnie ziet de bespreking in de commissie van 14 maart als een eerste belangrijke stap van het college en kijkt met belangstelling uit naar nieuw beleid dat op dit punt wordt opgesteld.