CDA-lijsttrekker Stoffer: “Parkeren bij Noorderheide moet mogelijk blijven”

9
1058

VIERHOUTEN/ELSPEET – “Het houdt maar niet op.” stelt lijsttrekker Wichert Stoffer van CDA Lokaal. “Steeds opnieuw duiken in allerlei plannen voorstellen op om wegen, paden en voorzieningen in natuurgebieden af te sluiten”. Deze maand staat het Masterplan “Nunspeet Poort van de Veluwe” op de raadsagenda. Naast heel veel mooie plannen wordt voorgesteld om twee kleine parkeerplaatsen links en rechts van de Elspeterbosweg tussen Elspeet en Vierhouten op te heffen. Met zware boomstammen in de berm wil de gemeente voorkomen dat er nog geparkeerd kan worden. En waarom? Om de biodiversiteit te beschermen en de recreatie van de zuidkant van de Noorderheide (Elspeet) te verplaatsen naar de noordkant (Vierhouten). Wandelen vanuit de Elspeetse kant van de Noorderheide moet blijkbaar ontmoedigd worden.

“Ook vanuit Elspeet moet de Noorderheide toegankelijk blijven.” 

CDA-lijsttrekker Stoffer: “De wandelroutes op de Noorderheide en de heide richting Nunspeet aan de overkant moeten in stand blijven. Ik vind het een slechte zaak dat de gemeente nu voorstelt om hier parkeerplaatsen op te heffen en er zware boomstammen voor te leggen. Er moet volgens het plan van de gemeente een bord komen te staan met de tekst “parkeren bij TOP Vierhouten”. Dat is kilometers verderop en daarmee een volslagen onzinnige verwijzing.” 

CDA-raadslid Karel van Bronswijk verzoekt het college om het voorstel op dit punt aan te passen en de parkeergelegenheid aan de Elspeetse zijde van de Noorderheide in stand te laten. CDA Lokaal stelt voor om de parkeerplaats aan de oostzijde van de Elspeterweg te verbeteren en iets uit te breiden. De parkeerplaatsen aan de andere kant, tussen de weg en het fietspad, kunnen dan worden opgeheven. Zo wordt de locatie veiliger, aantrekkelijker en een kwalitatief goed vertrekpunt voor een mooie wandeling op de Noorderheide of in het Elspeterbos.

   

9 REACTIES

 1. Vanouds werden gemeenten vastgesteld op gronden die eigendom waren van de geboren bewoners van een gemeente.
  Alle inwoners van een gemeente mochten hun vee laten grazen op die gemeentegronden en mochten er strooisel vergaren.
  Dus een buitenstaander mocht weliswaar over die gemeentegronden wandelen, maar ze bleven eigendom van de geboren gemeenteleden.
  Via allerlei omwegen werden die gronden aan die gemeenteleden ontfutselt en nu bemoeit zelfs Staatsbesbeheer of de Heidemij zich met onze gronden.
  Dus ik stel voor om weer een gemeentelijke jachtopziener/Houtvester aan te stellen afkomstig uit ons jager of houthakkers arsenaal, die in onze gemeentelijke bossen en velden de zaak te regelen.
  Wij hebben als gemeente met bossen en velden geen hulp nodig van Rijksambtenaren bureau ridders.

 2. Jammer dat dergelijke uitingen enkel rond verkiezingsperiodes worden geventileerd.
  Geef, en dat geld niet alleen voor het CDA maar voor alle partijen, een een duidelijk verkiezingsprogramma waarin uiteengezet wordt wat de betreffende partij voor haar inwoner wil gaan betekenen.
  Enkel tromgeroffel schiet niet op, want dat is door de meeste partijen na de verkiezing allang weer geparkeerd!

 3. Beste Gerrit, dan heb je de afgelopen vier jaren niet heel goed opgelet. Wij brengen voortdurend deze onderwerpen onder de aandacht van het college, provincie en andere instanties. Bijvoorbeeld rondom de recreatiezoneringsplannen. En ook in ons verkiezingsprogramma staan onze standpunten op dit gebied duidelijk beschreven. In dit geval dringen wij er sterk op aan om het plan aan te passen. Dus niet enkel ‘tromgeroffel’, maar ook de daad bij het woord.

 4. Nu ik toch bezig ben. Het volgende over de “meente” waar het woord “Gemeente” van is afgeleid, en het zogenaamde, niet bestaande Stikstof probleem. Dit is er volgens Wikipedia aan de hand.
  De woeste gronden tussen de nederzettingen deden dienst als gemeenschapsgoed (“meente”) waar de bewoners hun schapen overdag lieten grazen, heidemaaisel kwamen halen voor veevoeder en heideplaggen kwamen steken als strooisel voor in de potstallenwaar de schapen en koeien s,nachts verbleven(de koeien stonden in de herfst met hun kop net boven de Deelvloer, in het voorjaar stonden ze met hun rug tegen de “Hilde”). De stalmest uit de potstal werd ieder jaar naar de essen (=akkers) gebracht als bemesting.
  Door die gebruiken werden de voedingsstoffen van de heide verplaatst naar de akkers. De heidegronden waren( weinig stikstof) al schraal en werden door dit landbouwgebruik nog schraler.(vandaar nu die heide)
  Dus die stikstof wordt door de natuur zelf teruggebracht naar de plek waar het thuishoort.
  Stikstof komt(Ondanks wijsneuzen) vanzelf weer terug naar de door de mens verschraalde heidevelden.
  Er is dus helemaal geen stikstof problem. Dat probleem wordt ons door de Randstad aangepraat.(er was een gebrek aan stikstof probleem)

  • Toch niet compleet. Rond de 80% van onze omgevingslucht bestaat uit stikstof. Al eeuwen een stabiel getal. Het gaat hier echter op gebonden stikstof (NOx en zijn broertjes). En dit heeft nooit in de hedendaagse concentraties in de lucht gezeten. Er werd vroeger inderdaad ook lokaal bemest, maar nu regent het overal een “soort mest”. Mossen en algen komen nu voor waar ze vroeger niet groeiden, samen met stikstof minnende planten (gras, brandnetels, braamstruiken e.d.).

   • Om maar met de deur in huis te vallen: stikstof is het probleem niet. Bijna 80% van de lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Voor de meeste planten is het een onmisbare voedingsbron. Wanneer we het over ‘het stikstofprobleem’ hebben, bedoelen we eigenlijk stikstofoxide en ammoniak. Stikstofoxide ontstaat wanneer stikstof en zuurstof zich met elkaar verbinden. Dat gebeurt vooral in de verbrandingsmotoren van auto’s, schepen en machines. Komen stikstof en waterstof met elkaar in aanraking, dan ontstaat ammoniak. Dat zien we met name terug in de landbouw.

    • Ofwel o..
     Je sneer over de randstad gaat niet op. Er is wel degelijk een „stikstof“ probleem
     Maar ik meen dat het artikel over parkeren bij Noorderheide ging.

Comments are closed.