Buurtvereniging wil meer haar stem laten horen

0
1433

HULSHORST – De buurtvereniging Hulshorst wil dit jaar meer haar stem laten horen bij de gemeente Nunspeet. Om het dorp zo leefbaar mogelijk te houden wordt daarbij een beroep gedaan op de inwoners van Hulshorst hierover hun mening kenbaar te maken aan het bestuur van de buurtvereniging.

Dat gaf vicevoorzitter Rob Smink aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging in het dorpshuis De Wieken. Bijgewoond door onder meer vertegenwoordigers van Gemeentebelang en ChristenUnie en namens het college van burgemeester en wethouders door wethouder Jaap Groothuis.

Smink gaf aan dat de vereniging, een jaar na het zeventig jarig bestaan, toch flink aan de weg heeft getimmerd. Waarbij onder meer tijdens Koningsdag het touwtrekken in ere werd hersteld. Waarbij het enthousiasme er bij de deelnemers vanaf straalde omdat niemand een jaar lang wil horen een verliezer te zijn. Door het mooie weer konden echter ook de toeschouwers volop meegenieten.

Dank werd gebracht aan de vele vrijwilligers die de nodige uren aan inzet hebben getoond. Waarbij in het bijzonder Arjan Mol werd genoemd. Ondanks dat hij vertrokken is als bestuurslid is hij bij tal van evenementen bijgesprongen. Ook werd aangegeven dat inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor onder meer Koningsdag en de wiekdagen.