BuurtpreventieTeam Elspeet

0
3605

ELSPEET – Vanuit een aantal dorpsbewoners is de behoefte ontstaan, om een vaste groep samen te stellen met actieve, bevlogen vrijwilligers die verspreid wonen in Elspeet, en bereid zijn snel op een melding af gaan. Dit is inmiddels gerealiseerd door een team van circa 20 vrijwilligers, die op elkaar zijn ingespeeld en die gecoördineerd en professioneel te werk gaan. Sinds begin december is er ook een centraal telefoonnummer actief, zodat de buurtpreventie van Elspeet bereikbaar is geworden voor alle Elspeters die een verdachte of onveilige situatie meemaken.

Het doel hiervan is primair om (potentiële) inbrekers het moeilijk te maken en een signaal af te geven dat zij niet welkom zijn in Elspeet. Ook wordt het team ingezet om de langere aanrijtijd van de politie te overbruggen, door een verdachte situatie zo snel mogelijk te “bevriezen” tot de politie er is.

Het concept is ook bij gemeente Nunspeet opgemerkt; de gemeente steunt BPT Elspeet als pilot-project. Verder is de politie nauw betrokken, onder andere via Wijkagent Veli Orkman.

BuurtpreventieTeam Elspeet heeft inmiddels in 3 maanden tijd al zeker 10 meldingen gehad waarop het team actie heeft genomen. De meeste meldingen zijn naar de politie doorgezet en hebben geleid tot een staande houding.

Wanneer u een verdachte situatie, inbraak, diefstal, of iets dergelijks ziet, bel dan zo spoedig mogelijk 112 en daarna 0577 – 20 20 12. Bij twijfel kunt u ook altijd 0577 – 20 20 12 bellen. Op basis van uw melding kan dan alsnog worden aangeven of de politie moet worden ingeschakeld.

Om Elspeet op deze manier veiliger te maken en te houden, is Buurtpreventie Team Elspeet op zoek naar sponsors. Naast diverse ondernemers en particulieren die al een bijdrage hebben geschonken, is ook uw financiële bijdrage welkom op: NL89 INGB 0007 6854 74 t.n.v.: Vereniging Buurtpreventie Team Elspeet.

Wie vragen of opmerkingen heeft kan contact opnemen via bptelspeet@hotmail.com