Burgerpeiling; meten is weten

0
1622

NUNSPEET – Om continu te kunnen werken aan een goede dienstverlening en een leefbare woonomgeving  laat de gemeente periodiek onderzoeken hoe haar inwoners vier maatschappelijke thema’s waarderen. Het gaat dan om het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn.

Eind 2018 is er weer een burgerpeiling geweest, en zijn 2.000 inwoners gevraagd een formulier in te vullen. De resultaten zijn binnenkort via www.waarstaatjegemeente.nl in te zien, en dan ook  te vergelijken met de cijfers van vergelijkbare gemeenten.

Totaaloordeel

Thema cijfer gem. Nunspeet landelijk gemiddelde

Woon- en leefklimaat                       7,0  –  6,5

Relatie inwoner-gemeente                6,4  –  6,1

Gemeentelijke dienstverlening          7,0  –  6,7

Zorg en welzijn                                7,0  –  6,5

Alle inspanningen van de gemeente   7,0  –  6,6

Op alle thema’s scoort de gemeente Nunspeet hoger dan de landelijke gemiddelde cijfers. Wat opvalt is dat nieuwe inwoners (korter dan twee jaar woonachtig in Nunspeet) een significant hoger cijfer (7,8) geven voor de woon- en leefomgeving. Deze groep waardeert ook de gemeentelijke dienstverlening hoger (7,6) dan diegenen die al langer in de gemeente wonen.

Optimaliseren dienstverlening

Burgemeester Van de Weerd is tevreden over de resultaten, maar wil vooral de uitkomsten gebruiken bij het optimaliseren van de dienstverlening. “Een voorbeeld; we scoren voor digitale dienstverlening een 7. Dat is niet slecht. Maar we lezen ook dat de gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van informatie op de gemeentelijke website volgens sommigen beter kan. En daar gaan we mee aan de slag”, aldus de burgemeester.

Eindversie rapport PON