Brandweer op scherp: Verhoogde paraatheid en verkenningsvluchten vanwege dreigende droogte en natuurbrandgevaar

2
554

Brandweer op scherp: Verhoogde paraatheid en verkenningsvluchten vanwege dreigende droogte en natuurbrandgevaar. Dit gebeurt omdat het al langere tijd droog is in de natuur. “Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei kan snel groot worden. Dat komt omdat natuurbranden grillig zijn en moeilijk te bestrijden”, waarschuwt Klaas Noorland, natuurbrandspecialist van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Net als andere droge perioden is de brandweer ook nu altijd paraat. Afhankelijk van de situatie kan deze droogte betekenen dat er uit voorzorg met meer materieel wordt uitgerukt dan normaal. De inzet van de verkenningsvluchten vindt plaats vanuit het samenwerkingsverband Veluws Bosbrand Comité.

Fase 2
Heel Nederland bevindt zich op dit moment in fase 2. Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is daardoor groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kun je nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Dat kan ook via de 112 app.

Vergunning
Sommige – gemeentelijke of provinciale – vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.

Meer informatie
Informatie over wat de verschillende fasen betekenen vind je op: https://www.natuurbrandrisico.nl/

 

2 REACTIES

  1. Ooit was er sprake van dat er een plan zou komen voor ’t geval er bosbrand zou ontstaan in de nabijheid van een wijk. Weet iemand of er zo’n plan bestaat en waar dat te vinden is?

  2. Ik heb er de laatste tijd niet opgelet. Maar worden tegenwoordig de brandgangen nog wel onderhouden.
    In mijn tijd weden langs de brandgangen loofbomen geplant, omdat die minder goed wilden branden
    Zodat een bosbrand zich niet kon verspreiden, werd een brandgang elk jaar omgeploegd.
    Vaak werden de rioolputten van huizen geleegd in brandgangen in de bossen, zodat velden begroeid met tomatenplanten ontstonden, waarop de tomaten niet rijp werden bij gebrek aan genoeg zonuren.
    Aan de Eperweg stond een brandtoren waarop bij brandgevaar een ambtenaar uitkeek bij brandgevaar.

Comments are closed.