Beter aanbesteden boost voor plaatselijk MKB

0
1629

NUNSPEET – Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd.

CDA-fractievoorzitter Koos Meijer: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én met meer opdrachten voor onze plaatselijke midden- en kleinbedrijven (mkb). Daarom wil CDA Nunspeet werk maken van de Actieagenda Beter Aanbesteden in onze gemeente.” 

De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk. CDA Nunspeet vindt dat lokale mkb´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de landelijke evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het mkb vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten.

Het CDA heeft het college gevraagd onderzoek te doen op welke wijze het mkb meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Nunspeet. De procedures moeten daar waar mogelijk toegankelijker moeten worden en daar is ook de gemeente bij gebaat. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de gemeente-opdrachten door het lokale mkb is dan wel wordt uitgevoerd.

Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het mkb meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Actieagenda+Beter+Aanbesteden