Bestuur van de Bedrijvenkring Nunspeet legt taken neer na vertrouwensbreuk met de politiek van Nunspeet

2
1072

Het voltallige bestuur van de Bedrijvenkring Nunspeet (BKN) legt per 1 december haar taken neer. Hiermee verklaart het bestuur zich solidair aan voorzitter Marty Fidder.

Het gelopen proces “Ondernemersfonds gemeente Nunspeet (OFGN)” heeft doen inzien dat er te weinig basis is bij zowel de B2B ondernemers als de politiek om in samenwerking op te trekken. De huidige bestuursleden zijn niet langer gemotiveerd om hun waardevolle vrije tijd te besteden aan het behartigen van de belangen van het Nunspeets B2B bedrijfsleven.

Begin 2021 is op verzoek van de Nunspeetse politiek een werkgroep van de BKN aan de slag gegaan met de oprichting van een gemeente breed Ondernemersfonds. Een mooie, maar ook gedurfde samenwerking tussen ondernemers, de Nunspeetse politiek, het bestuur van de BKN en het college van B&W. Voor de eventuele totstandkoming van een dergelijk Ondernemersfonds was volledig vertrouwen in elkaar én gedeelde visie noodzakelijk. Tijdens het proces, voor de oprichting van het Ondernemersfonds en de nasleep daarvan, is pijnlijk duidelijk geworden dat de BKN met name door de Nunspeetse politiek niet langer wordt gezien en erkent als dé vertegenwoordiging van het Nunspeetse B2B bedrijfsleven. Daarmee valt de basis, het vertrouwen in elkaar weg en kan er geen sprake meer zijn van samenwerking. Daarbij was wél kunnen realiseren van het OFGN voor het bestuur belangrijk ter motivatie van de energie en tijd die zij besteden aan de BKN.

Per 1 december zal een interim-bestuur zich actief gaan beraden over de toekomst en de vorm van de BKN. De huidige leden van de BKN mogen zich hier de komende weken over uitspreken. Na deze inventarisatie zal het interim-bestuur zijn plan trekken en nieuwe bestuursleden gaan zoeken voor de Bedrijvenkring Nunspeet 2.0.

2 REACTIES

  1. Dan kun je de politiek de schuld geven, maar de kartrekkers van het ondernemersfonds hebben oogkleppen op gehad. De meerderheid van ondernemend Nunspeet wil geen ondernemersfonds. Als je dan toch stug alles op alles zet om dit fonds er door te drukken behartig je geen ondernemers belangen meer. Het bedrijfsleven wordt ook al lang niet meer vertegenwoordigd door de BKN, bij opkomst van slechts n tiental ondernemers zat er al geen leven meer in.

  2. Het was duidelijk geworden dat de BKN niet een representatieve vertegenwoordiging van het Nunspeetse B2B bedrijfsleven was. BKN vertegenwoordigde slechts een selectief deel van dit bedrijfsleven.
    Dan mag de politiek dus ook niet met hen in gesprek blijven alsof zij wel dit bedrijfsleven vertegenwoordigen.

Comments are closed.