Benoeming wethouders en raadsleden

0
2529

NUNSPEET – Tijdens de donderdagavond gehouden raadsvergadering werden tot wethouders benoemd Jaap Groothuis en Leen van der Maas namens de SGP, Marije Storteboom en Mark van de Bunte namens Gemeentebelang en Gert van den Berg namens de ChristenUnie.

De functies voor raadsleden die zijn vrijgekomen door de personen die hun taak als wethouder gaan uitvoeren, worden opgevuld door de heren Reinier de Bruin en Gerard Mulder namens de SGP en Edward Koers namens Gemeentebelang. Tot opvolger van Chris Stoffer werd benoemd Arie van de Pol namens de SGP.