Begroting 2020: sluitend, maar uitdagend

0
895

De Programmabegroting 2020-2023 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het uitgangspunt is een structureel financieel gezonde gemeente, waarbij het beleid gericht is op een sluitende meerjarenbegroting. “Dat is ook dit jaar weer gelukt, ondanks de grote financiële uitdagingen”, aldus wethouder Leen van der Maas.

Lagere uitkering, hogere kosten

De inkomsten van de gemeente komen o.a. uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. “Den Haag heeft veel plannen, maar de uitgaven van de ministeries blijven achter. Daardoor verminderen voor ons ook de inkomsten vanuit het gemeentefonds”, aldus Van der Maas. “En de stijgende kosten voor jeugdzorg zijn deels gedekt, maar er moet de aankomende jaren meer grip komen op de uitgaven rondom jeugdzorg. Een opdracht voor ons om tot een efficiëntere jeugdzorg te komen, waardoor de kosten significant verlaagd worden.”

Grote projecten

Het initiëren van projecten in het kader van duurzaamheid, de herinrichting van het Stationsplein, de nieuwbouw van het sport- en recreatiecentrum De Wiltsangh en de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen vragen forse investeringen. Deze projecten houden we graag overeind. Dat vraagt wel om enkele maatregelen. Zo worden de uitgaven bevroren, is er naast de al afgesproken OZB-verhoging een extra  OZB-verhoging (3%) en is er voor de eigen organisatie een forse taakstelling opgelegd.

Financieel gezonde gemeente
Door o.a. deze maatregelen blijven we als gemeente financieel gezond en kan er een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd worden. Op 31 oktober 2019 buigt de Nunspeetse gemeenteraad zich over de begroting.

Begroting online inzichtelijk

De begroting – met alle ambities en voornemens – is voor iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk via https://nunspeet.begrotingonline.nl.