Ballonnen in de gemeente Nunspeet taboe

0
1126
Fusie scholen de Petra en de Duif

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin het college gevraagd werd om met een voorstel te komen tot actief beleid ter ontmoediging van het oplaten van ballonnen in de gemeente Nunspeet. 

Geadviseerd werd het college om een actief ontmoedigingsbeleid te gaan voeren en daarvoor de volgende maatregelingen te treffen:

-Stoppen met het oplaten van ballonnen bij door de gemeente georganiseerde evenementen.
-Het bewust maken van inwoners, organisaties en bedrijven dat het oplaten van ballonnen afval, dierenleed en milieuschade veroorzaakt.
-In de evenementenvergunning opnemen dat het niet wenselijk is om tijdens een evenement ballonnen op te laten en daarbij te wijzen op onschadelijke alternatieven.