Anne Timmerman is vrijwilliger bij Amnesty International

0
256

‘Als je niets doet, verandert er niets’

NUNSPEET – ,,Ik heb het van huis uit niet meegekregen om tijd of geld aan maatschappelijke doelen te besteden, maar toch ben ik al sinds mijn studententijd lid van Amnesty International’’, begint Anne Timmerman. ,,Mijn man is ook lid vanaf zijn studententijd. Zelfs nog voor wij elkaar kenden waren wij verbonden met Amnesty. We hebben tijdens de vele verhuizingen altijd lijstjes gemaakt van abonnementen die we konden schrappen, maar ons lidmaatschap van Amnesty is altijd gebleven.’’ Haar gevoel voor rechtvaardigheid heeft Anne indertijd in haar studiekeuze beïnvloed, reden waarom ze rechten studeerde en als juridisch adviseur bij de Consumentenbond terechtkwam. Rond die tijd ging ik ook voor het eerst collecteren, samen met mijn man.  ,,Na onze verhuizing naar Nunspeet, ben ik me in 2013 actief als vrijwilliger voor Amnesty in gaan zetten, mede omdat ik op dat moment veel tijd over had omdat ik ambteloos burger was, zoals ze dat zo mooi zeggen,’’ lacht ze. Ondertussen heeft Anne een studie voor WMO-consulent afgerond en kijkt ze alvast uit naar een nieuwe uitdaging. Maar Amnesty, daar blijft ze altijd tijd voor reserveren, soms wel zo’n 20 uur per week. Anne: ,,Ik werd in 2013 gevraagd of ik penningmeester wilde worden en na een gesprek met de toen zittende penningmeester heb ik die taak aanvaard. Mijn man André was in die tijd voorzitter en toen hij in 2018 de lokale politiek in ging, werd dit te veel voor hem en heb ik het voorzitterschap van hem overgenomen.’’ Amnesty is bij veel mensen voornamelijk bekend door de schrijfacties die al sinds de oprichting in 1961 worden gehouden. Anne: ,,Tegenwoordig gaat veel digitaal, maar toch gebeurt het nog steeds dat mensen bij elkaar komen en brieven schrijven aan staatshoofden en kaarten sturen naar gevangenen of hun familieleden. Er zijn in Nunspeet ook twee kerken waarbinnen dat mogelijk is; het liefst zouden we dat in meer kerken zien, want het schenden van de mensenrechten gebeurt ook in Christelijke kringen. Jaarlijks organiseren we rond 10 december een schrijfactie onder de naam ‘Write for right’, waarbij we in het gemeentehuis te gast zijn. Mensen vragen me vaak of het wel zin heeft om dit soort  acties te ondernemen, maar mijn vaste antwoord is dan ‘Als je niets doet, gebeurt er niets’. Die actie rond 10 december is wereldwijd en de staatshoofden of ambassadeurs die we schrijven voelen elke brief wel als een speldenprik, en soms gebeurt het bijvoorbeeld toch dat iemand wordt vrijgelaten.’’ Behalve de schrijfactie wordt in december ook een Fakkelwake georganiseerd. Anne: ,,We staan dan in de Dorpsstraat met fakkels bij de oliebollenkraam. Een bekende Nunspeter steekt de eerste fakkel aan en wij delen fakkels en kaarsen uit aan de voorbijgangers. We vragen niets, we geven alleen, vooral uitleg. Ik vind het heerlijk om op deze manier met allerlei mensen in aanraking te komen en mensen zich ervan bewust te maken wat ze kunnen doen zonder dat het ze veel tijd of geld kost.’’ De meeste tijd die Anne aan haar vrijwilligerswerk besteedt zit in het voorbereiden van activiteiten zoals mensenrechtendialogen zoals Amnesty die de afgelopen jaren heeft georganiseerd, evenals het maken van de nieuwsbrief en persberichten, maar het komt ook wel eens voor dat ze op een lagere en middelbare scholen gastlessen geeft over mensenrechten. Zelf vindt ze dat ze dan wel voorzitter is, maar dat ze zonder de zes overige groepsleden niets is. Ze doen het echt samen. Behalve haar gevoel voor rechtvaardigheid is er nog een reden waarom Anne dit werk voor Amnesty doet. Anne: ,,Als 19- jarige kwam ik vaak bij mijn tante die toen ook al lid was van Amnesty. Ik was gefascineerd door de poster die ze had hangen met het logo van Amnesty erop: de kaars en het prikkeldraad. Het logo prikkelde me, de vlam als symbool voor vrijheid en het prikkeldraad als schending van de mensenrechten. Ik ben blij dat ze na al die jaren nog steeds hetzelfde logo hebben.’’

Op 23 mei worden onder de leden van Amnesty landelijke verkiezingen gehouden en Anne heeft zich kandidaat gesteld voor de ledenraad. Anne: ,,Als lid vertegenwoordig ik de achterban en juist dat contact geeft voor mij de meerwaarde om dat te doen. Uit onze regio hebben zich zeventien kandidaten aangemeld voor de acht beschikbare plaatsen en hopelijk ben ik daar één van. Vanaf 23 mei is via www.amnesty.nl te zien wie de kandidaten voor deze regio zijn en wat hun motivatie is.

Amnesty Internationaal is een wereldwijde beweging van meer dan zeven miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert men actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Meer informatie over de groep in Nunspeet is te vinden op www.facebook.com/AmnestyNunspeet. Contact opnemen kan ook via amnestygroepnunspeet.@gmail.com    

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil, en zonder beloning, iets doet voor de maatschappij. Zonder de inzet van vrijwilligers stort waarschijnlijk de halve maatschappij in, maar kunnen in ieder geval een heleboel leuke dingen niet meer plaatsvinden. Denk aan evenementen waar de EHBO-ers paraat staan om te helpen, of de mensen die deelnemen aan een maatjesproject of anderzijds mensen begeleiden die dat nodig hebben. Luizenmoeders, clubleiders, wandelmaatjes, fondsenwervers, gastvrouwen, clubleiders; het is maar een greep uit de vele soorten vrijwilligerswerk die er zijn. 

Door Ank Herstel. Foto’s Maarten van de Biezen.