Adviesrapport Verkenners Kop van de Veluwe

0
659

In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning uitgevoerd naar de regionale opgaven voor de gemeenten op de Kop van de Veluwe; Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Het onderzoek heeft geleid tot een adviesrapport wat inmiddels is aangeboden aan de gemeentebesturen. 

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten op de Kop van de Veluwe hebben met interesse kennis genomen van het rapport. Veel uit het onderzoeksrapport is herkenbaar en het is een stimulans tot verdere gesprekken binnen de gemeenten en met de gemeenten. Een herindeling (bestuurlijke fusie) is beslist niet aan de orde. 

Voordat eventuele vervolgstappen worden gezet willen de colleges van B&W eerst in een open dialoog met hun eigen gemeenteraden het rapport bespreken. De colleges zijn benieuwd naar het inhoudelijk standpunt en beeld van de provincie bij het vervolg, en ook over hun partnerrol, en gaan graag met GS daarover in gesprek.

Rapport Verkenners Kop van de Veluwe