Aandacht voor sport en bewegen

0
205

NUNSPEET – Binnen de regionale samenwerking op het gebied van sport en bewegen gaat aandacht besteed worden aan onderzoek naar het ontsluiten, verbinden en zo nodig uitbreiden van recreatieve routes. Waar nodig wordt het gebruik van deze routes bevorderd.

Binnen de samenwerking wil men hierbij de kracht van de regio bevorderen. In dit kader worden ook sportvoorzieningen op elkaar afgestemd en de efficiëntie daarvan vergroot. Dat geldt ook voor de inzet van sportcoaches. 

Gestreefd wordt naar het bundelen van de gezamenlijke ambities op onder meer het terrein van lokale preventieakkoorden, de komst van openclubs en open sportparken en duurzame sportinfrastructuur. Ook op het gebied van evenementen en side-events willen de gemeenten op de Noord-Veluwe hun gezamenlijke ambities bundelen.

Voortgeborduurd wordt op wat nu al goed gaat, zoals Jongeren op gezocht Gewicht, het routenetwerk op de Veluwe en de regio-coördinatie inclusief sporten en bewegen.