Werkzaamheden Harderwijkerweg zorgt voor onvrede bij bewoners

2
2860

HULSHORST – In opdracht van de gemeente Nunspeet voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit aan de Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom in Hulshorst. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de rijbaan en het fietspad aan de noordzijde van de weg. Er wordt ook deels een in infiltratieriool aangelegd ten behoeve van regenwater. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt verwijderd (gefreesd) en de fundering van de weg vervangen. Vervolgens worden de eerste lagen van het nieuwe asfalt aangebracht. Aan het einde van het werk wordt de laatste laag asfalt, de deklaag, over de gehele weg in een keer aangebracht. De werkzaamheden zijn gestart op 7 oktober en worden naar verwachting  begin december afgerond. 

De Buurtvereniging Hulshorst heeft hierover in een schrijven aan het college van B & W vragen over gesteld.

. . . Wij wenden ons tot U inzake de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in Hulshorst. Wij hebben er begrip voor dat de werkzaamheden snel van start moesten gaan in verband met het naderende winterseizoen. Tijdens de inloopavond maar ook via reacties aan ons adres als buurtvereniging hebben wij echter moeten constateren dat er veel onvrede heerst onder de inwoners van Hulshorst inzake de communicatie van de werkzaamheden.

Wij hebben moeten constateren dat er na de gegeven informatie wijzigingen zijn aangebracht in de fasering van de werkzaamheden waarover helemaal geen communicatie is geweest. De eerste fase zou zijn tot de helft van de Braambosch maar de weg werd ineens gefreesd tot de Potbrummel. Bewoners werden  hierdoor er ineens mee geconfronteerd alleen via het fietspad de uitrit te kunnen verlaten.

Routes voor omrijden zijn bewust niet aangebracht omdat dit sluipverkeer in de hand zou werken. Op zich wellicht een logische gedachte maar de werkelijkheid is dat hierdoor verkeer een eigen weg is gaan zoeken. Hierbij is onder meer veelvuldig gebruik gemaakt van het Molenpad. Hier kunnen auto’s elkaar niet passeren. Gevolg is dat een meisje hier van haar fiets is gereden. Gelukkig zonder hieraan verwondingen over te houden, alleen enige schade aan de fiets.

Maar van deze weg is ook gebruik gemaakt door vrachtauto’s die zoekende waren om materialen af te leveren binnen het plan Weversweg. De uitrit via de Doornenkamp vanaf het plan Weversweg was pas in de loop van de maandagmiddag beschikbaar. Wij vragen ons af in hoeverre deze tijdelijke toegang geschikt is voor zware vrachtauto’s welke bouwmaterialen moeten afleveren binnen het plan Weversweg.

Ook wijkt verkeer uit via Onder de Bos, eveneens een smalle weg waar het maandag regelmatig tot conflicten kwam tussen elkaar tegemoet komende automobilisten. Om maar te zwijgen van voetgangers en fietsers die hierdoor in het nauw kwamen. Overwogen moet volgens ons worden of wellicht op zowel het Molenpad als Onder de Bos tijdelijk eenrichtingsverkeer moet worden ingesteld.

Verkeer rijdt ook over de Bredeweg en de Killenbeekweg. Van de bewoners van de Bredeweg ontvangen wij klachten dat ze niet zitten te wachten op extra verkeer dat zich ook niet aan de snelheid houdt. Ook vreest men de periode vanaf komende week wanneer hier volgens planning wordt begonnen met de aanleg van glasvezel. Ervaringen op andere wegen leren dat dit de bruikbaarheid van de weg niet ten goede komt, zeker niet wanneer hier extra auto’s over moeten gaan rijden. In de Killenbeekweg zijn de bermen nu al aardig kapot gereden hetgeen ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De afsluiting was maandag tot de Brandsweg. Volgens zeggen om de veiligheid te garanderen. De werkelijkheid was dat ook hier het eerder tot gevaarlijke situaties leidde. Later werd één weghelft vrijgegeven hetgeen weer leidde tot extra gevaarlijke situaties in verband met verkeer vanuit het dorp Hulshorst dat hier zigzaggend gebruik van moest maken. Beloofd werd deze gevaarlijke situatie dinsdagmorgen te verbeteren door de borden te verplaatsen naar de Akkerweg. Wij vinden het vreemd dat dit maandagavond, hoewel het gevaar werd ingezien, niet direct kon gebeuren omdat meerdere mensen van Van Gelder aanwezig waren.

Bewoners van de Braambosch betreuren het dat zij niet op de hoogte zijn gesteld middels brieven omdat de Harderwijkerweg normaal hun uitgangsweg is. Los van het gegeven dat de werkzaamheden zijn aangepast na de informatie die wij via Van Gelder op onze Facebookpagina en internet hebben gezet op hun verzoek. Zonder, zoals gezegd van deze wijzigingen op de hoogte te zijn gesteld.

Betreurd wordt dat pas maandag gebruik gemaakt kon worden van een informatiebijeenkomst terwijl de werkzaamheden al waren begonnen. Los van het tijdstip van 17 tot 19 uur dat ook niet voor iedereen een tijdstip was om van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken.

Ook hebben wij moeten constateren dat rond 17.05 uur, net na het vertrek van de verkeersregelaars, beide fietspaden werden gebruikt door autoverkeer. Zowel in de richting Nunspeet als in de richting Hierden. Dat waren geen aanwonenden en ook geen inwoners van Hulshorst of mensen die daar een bestemming hadden.

Wij zijn blij met de toezegging dat de tekeningen nog vandaag (dinsdag 8 oktober) zullen worden verspreid in Hulshorst. Maar dat is niet toereikend voor verkeer van buiten Hulshorst dat toch een bestemming heeft in Hulshorst. Wij vragen hiervoor ook aandacht.

Dat geldt ook ten aanzien van de bereikbaarheid van de manege en de voetbalvelden van de VV Hulshorst welke in de laatste fase van de werkzaamheden alleen in het weekeinde zijn te bereiken via de Harderwijkerweg. Wij hopen dat een goede omleidingsroute naar deze accommodaties wordt aangegeven omdat deze ook door de week in gebruik zijn. . . 

2 REACTIES

  1. Typisch gemeente Nunspeet, plannen op slinkse wijze door willen drukken. Dit gaat ook gebeuren met plan Kijktuinen

Comments are closed.