Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Irene Keizer

0
665

Vrijdag 17 juli heeft locoburgemeester, de heer L. Van der Maas, een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan mevrouw I.A. (Irene) Keizer. De uitreiking vond plaats op locatie Slingerbos van RSG Slingerbos|Levant, Eisenhowerlaan 59 in Harderwijk op de laatste schooldag van schooljaar 2019-2020. Op deze laatste dag voor de vakantie nam de school afscheid van mevrouw Keizer als personeelslid vanwege haar pensionering. 

Mevrouw Keizer heeft zich gedurende de periode van 1982 tot heden binnen haar functie als docent en voor diverse maatschappelijke taken ingezet. 

Sinds 1979 is mevrouw Keizer werkzaam als docent Nederlands en Frans in het voortgezet onderwijs en vanaf 1982 bij RSG Slingerbos|Levant in Harderwijk. Mevrouw Keizer is als docent mede bepalend (geweest) voor de toekomst van (oud-)leerlingen van RSG Slingerbos|Levant. Ze is betrokken bij de leerling, gericht op zowel leerling als leerstof, en doet haar werk met veel toewijding. Ze heeft heel veel vrije tijd gestoken in taken buiten het lesgeven om. Meer dan 10 jaar heeft ze stukken geschreven voor zowel schoolkrant (inmiddels vervangen door de schoolwebsite) als Harderwijker huis-aan-huisbladen. Mevrouw Keizer was betrokken bij het organiseren en begeleiden van reizen en excursies, maar bovenal heeft zij geïnvesteerd in internationalisering. 

Inmiddels is mevrouw Keizer ruim 20 jaar coördinator internationalisering op RSG Slingerbos|Levant en heeft zij als kartrekker de internationalisering binnen de school opgezet en uitgebouwd. De grotendeels vrijwillige werkzaamheden voor internationale projecten vragen veel tijd en inspanning, wat ze met veel energie en enthousiasme erin steekt. Ze wil het maximale voor de leerlingen uit de internationale projecten halen. Ze onderhoudt contacten met vele scholen in Europa wat vaak weer leidt tot nieuwe projecten wat zeer waardevol is voor de leerlingen en voor de school. Mevrouw Keizer vervult haar taak als coördinator internationalisering op een wijze zoals de school die niet van haar kan en mag verwachten.

Mevrouw Keizer is coördinator in een Europees netwerk waar zij veel aanzien heeft verkregen door haar ongebreidelde inzet voor leerlingen en door steeds weer het maximale uit de projecten te halen. Door haar inzet is RSG Slingerbos|Levant een van de eerste scholen geweest die zich heeft kunnen aanmelden voor ELOS (Europese Leeromgeving Op School) netwerk (per 2019: Global Citizen Network). De doelstelling van het netwerk is: “Het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.” Van dit netwerk zijn ongeveer 70 Nederlandse scholen lid, waarvan er slechts 8 gecertificeerd zijn, waaronder RSG Slingerbos|Levant door de inzet van mevrouw Keizer. Door haar activiteiten in dit netwerk heeft zij bijna ieder schooljaar subsidie weten te verkrijgen voor internationaliseringsactiviteiten. Binnen het Global Citizen Network heeft zij meerdere voorlichtingen voor andere scholen/collega’s in Nederland verzorgd. Zij onderhoudt met 15 tot 20 scholen in vele Europese landen contact. Ze weet voor de school uitwisselingspartners te vinden en zorgt zo voor langdurige uitwisselingscontacten. Ze bereidt reizen voor, maakt het programma, geeft voorlichting aan en communiceert met ouders. Ieder schooljaar gaat zij met de leerlingen mee op een reis. Ze is daarnaast ook altijd actief betrokken geweest bij de internationaliseringsactiviteiten van de tweetalige leerlingen sinds de start ruim 21 jaar geleden van het tweetalig onderwijs op RSG Slingerbos|Levant. 

Nu mevrouw Keizer met pensioen gaat, draagt zij de internationaliseringsactiviteiten die zij in gang heeft gezet en uitgebouwd, over aan haar collega’s. Zij heeft collega’s enthousiast gemaakt en zover gekregen dat zij zich inzetten voor de activiteiten rondom de internationalisering, zodat hetgeen door haar opgebouwd is niet verloren zal gaan. Zij laat een zeer waardevol opgezet programma na waarin de leerlingen van de school met leerlingen uit heel Europa contacten zullen blijven onderhouden en opbouwen. Ze heeft ondertussen contacten opgebouwd in zo’n beetje alle landen van Europa en weet de buitenlandse collega’s ook met elkaar te verbinden. Haar internationale netwerk is groot, waarvan sommige contacten meer dan 10 jaar lopen. Het is belangrijk om leerlingen in contact te brengen met leeftijdgenoten in het buitenland en kennis te laten maken met andere leefpatronen en culturen waarbij de moderne vreemde talen die op school geleerd worden in de praktijk gebracht worden. Internationalisering draagt bij aan het creëren van wederzijds begrip, maakt de culturele kloof kleiner en laat vriendschappen voor het leven ontstaan. Haar inzet is exceptioneel vergeleken met wat van iemand in zo’n functie mag worden verwacht.

Sinds 2016 is mevrouw Keizer ook actief als bestuurslid en contactpersoon van Stichting Randmeer. Zij is gastvrouw en verantwoordelijk voor ontvangst van musici, organisatie van concerten én betrokken bij pr-activiteiten. Daarnaast is zij bestuurslid van Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Als pianiste speelt zij bovendien vrijwillig op diverse sponsorconcerten en begeleidt zanger(s)essen en musici.