Stichting Hulpfonds Nunspeet opgericht. Nieuwe voorzitter gevonden

0
822
Foto van l.n.r. Anna Martowirono, Dries Fidder, Egbert Ribberink, notaris Andre Russchen, Nathalie van Goor en Wiebe Oosterhaven.

NUNSPEET – Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar op 17 januari 2023 is bij Elan notarissen de stichting Hulpfonds Nunspeet opgericht. De deelnemende stichtingen (Stichting Verborgen Armoede Nunspeet, Stichting Voedselhulp Nunspeet, Diaconaal Platform en Stichting Kringloopcentrum ‘De Cirkel’) hebben ieder een bestuurslid afgevaardigd en Egbert Ribberink zal als betrokken burger de voorzittersrol op zich nemen.

Als de inschrijving bij de kamer van koophandel ook rond is, kan een bankrekening geopend worden. Met alle (nieuwe) eisen aan transparantie en tegengaan van witwassen van gelden blijken al die stappen meer tijd te nemen dan vooraf was voorzien. Hulpfonds Nunspeet hoopt dan ook dat mensen hun steun aan het fonds nog even vast willen houden en straks als de bankrekening rond is, beschikbaar willen stellen. De gemeente Nunspeet zal de bijdragen die in komende maanden binnenkomen gaan verdubbelen!

Aanvragen kunnen door inwoners van Nunspeet via de website van de stichting (hulpfondsnunspeet.nl) worden ingediend. Aanvragen zullen niet door het bestuur, maar door een anonieme commissie worden behandeld. Bijdragen zullen zo veel als mogelijk bestaan uit goederen en de betaling van facturen aan winkels voor mensen die het hard nodig hebben, maar niet kunnen betalen. Egbert Ribberink: “Het zal een hele uitdaging worden om alle aanvragen snel en zorgvuldig af te handelen, maar we gaan er onze best voor doen om zo snel als kan, zo veel geld als mogelijk naar de mensen in Nunspeet die moeilijk rond kunnen komen te brengen.

Tegelijkertijd gaan we samen met onze partners en de gemeente in gesprek over de aanvragen en wat er nodig is. We kunnen incidenteel helpen, maar willen graag dat er structureel iets gebeurt aan armoede en achterstanden. Het is onze overtuiging dat we in de zorg voor deze kwetsbare groep kunnen laten zien waar we als samenleving voor staan en wie we willen zijn. We vinden het een voorrecht om ons daar op deze wijze, samen met alle partners en sponsoren in gezamenlijkheid voor in te zetten”.