Plannen voor de herontwikkeling van landgoed De Grote Bunte mogen verder worden ontwikkeld

0
401

NUNSPEET – De plannen voor de herontwikkeling van het landgoed De Grote Bunte mogen verder worden ontwikkeld. Met uitzondering van de fractie van de PvdA/GroenLinks stemmen alle partijen in met het principeverzoek. Wel is door meerdere partijen bepleit dat er minder boswoningen komen dan de tien die zijn gepland.

Een deel van de omwonenden zijn tegen de bouw van de boswoningen omdat hierdoor het bos verloren gaat. Ook wordt aangevoerd dat eerder gemaakte toezeggingen aan bewoners van het plan Molenbeek hiermee worden genegeerd door het college van burgemeester en wethouders. Ook wordt door een omwonende gesproken over woekerwinst voor de projectontwikkelaar bij de realisering van het plan.

Door boomdeskundige Annemiek van Loon is een QuickScan uitgevoerd. Zij geeft aan dat in het bos unieke beuken en eiken staan die uniek zijn voor de Veluwe. Ook vreest zij dat bomen die niet direct worden gekapt op termijn verloren gaan door zonnebrand.

Volgens architect Jaap Slaa worden op termijn alle bomen ingemeten en wordt de gevraagde bomenanalyse uitgevoerd. Hierover is ook overleg gevoerd met de groendeskundige van de gemeente Nunspeet. Gekeken wordt wat nodig is om het bos zo veel mogelijk te sparen. Hij wijst erop dat er een groene haag komt tussen de Molenweg en de Meelzolder. Hij wijst erop dat naast negatieve reacties er ook de nodige positieve reacties zijn. Volgens initiatiefnemer Jaap Frens vindt de overgrote meerderheid van de inwoners van Nunspeet het een positief plan.

Gerrit Polinder (SGP) spreekt van een fors verbeterd plan. Vooral omdat het aantal uitritten van tien naar twee is teruggebracht en de boswoningen dieper in het bos worden gebouwd. Dat is van belang voor het uitzicht van de bewoners van de Molenweg. Zij partij stemt in met het principeverzoek maar Polinder geeft wel aan dat het geen gelopen race is.

Martin Mol (Gemeentebelang) zegt dat door de presentatie van het eerste plan er direct een negatieve beeldvorming is ontstaan. Hij vindt dat er al meer is gedaan door de initiatiefnemer dan wettelijk vereist voor een principeverzoek. Gemeentebelang spreekt eveneens van nog geen gelopen race. Evert Leusink (ChristenUnie) zegt dat het voorstel een lastige is voor zijn fractie. Het plan dat nu op tafel ligt noemt hij aanmerkelijk beter dan het eerste plan.

Het ja tegen het principeverzoek betekent voor Leusink niet dat het plan ook de eindstreep haalt. De uitkomsten van de verdere benodigde onderzoeken zijn daarvoor doorslaggevend. Vooral als het gaat om de effecten van het plan op de flora en fauna. Ook hij is voorstander van eventueel minder boswoningen. Hij zou het verder een goede zaak vinden wanneer de financiële kaders van het plan meer transparant worden.

Karel van Bronswijk (CDA) spreekt van een heikel punt binnen de gemeenschap. Hij snapt de buurtbewoners maar ook de initiatiefnemer van het plan. Een bloedend stukje Nunspeet wordt weer tot iets moois gemaakt. Bij een bezoek aan het landgoed heeft hij geconstateerd dat zowel het landhuis als het bos in een erbarmelijke staat verkeren.  Zo zijn er veel dode bomen. Op zijn vraag waarom de bomen niet gekapt worden heeft Frens hem te verstaan gegeven niet de indruk te willen wekken al met de uitvoering van het plan te zijn begonnen.

Jeroen Snaterse (VVD) vindt dat er met de nodige modder wordt gegooid en dit onder meer komt omdat de initiatiefnemer geen correct beeld geeft van de bijeenkomsten die met omwonenden zijn gehouden.  Ook hij ziet het instemmen met het principeverzoek niet als een gelopen race voor het totale plan.

Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) geeft voorrang aan flora en fauna en wil daarom geen woningbouw in het bos. Dat maakt dat zijn fractie tegen medewerking aan het principeverzoek is.

Wethouder Jaap Groothuis zegt dat het college van burgemeester en wethouders ook voorkeur had voor minder boswoningen. Maar de financieel specialist van de gemeente heeft aangegeven dat het plan zoals het er ligt goed is te ontwikkelen. Verder wil het college ver blijven van de financiële cijfers.

Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt de normale procedure gevolgd, ook al om te voorkomen dat de gemeente de indruk wekt zichzelf te bevoordelen gezien de grondruil die in het plan is opgenomen.

Indien de verdere onderzoeken onoverkomelijke problemen opleveren is er, volgens Groothuis, sprake van een nieuwe situatie die gevolgen kan hebben voor de uitvoering van het plan.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here