Nunspeet gaat aan de slag met aanbevelingen 

0
1497

Verkenners Kop van de Veluwe 

Het college van B&W van Nunspeet gaat aan de slag met de aanbevelingen van de ‘Verkenners van de kop van de Veluwe’. In opdracht van de provincie hebben ‘verkenners’ onderzoek gedaan naar de toekomst van de  gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. Er is door hen een adviesrapport uitgebracht  ‘Samen voor de Kop van de Veluwe’ met een aantal aanbevelingen over samenwerken op de Noord Veluwe.  

Actief deelnemen in Regio Zwolle

Burgemeester en wethouders van Nunspeet gaan vol inzetten op de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek bij de Regio Zwolle. Onlangs is de gemeente Nunspeet al toegetreden tot de regio Zwolle. Samen met de andere gemeenten in de Kop van de Veluwe én de provincie Gelderland willen B&W afspraken maken over vervolgstappen om hier een goede invulling aan te geven.  

Bedrijfsvoering

Het advies van de verkenners om te komen tot een ‘niet vrijblijvende samenwerking op de bedrijfsvoering’ vindt het Nunspeetse college wel erg ver gaand. Waar samenwerking in de bedrijfsvoering leidt tot positieve effecten gaat Nunspeet graag samenwerken. “We zijn een groot voorstander van samenwerken, maar dan moet het wel een aantoonbare meerwaarde hebben. En die zien we voor de bedrijfsvoering op dit moment voor de gemeente Nunspeet niet”, aldus burgemeester Van de Weerd. 

Rol provincie

Het Nunspeetse college is blij met de adviezen over de rol van de provincie als ‘partner in de regio’ en hoopt dat de provincie deze rol oppakt zodat provincie én gemeenten gezamenlijk goede vervolgstappen kunnen maken in de regionale samenwerking.   

Op 12 maart a.s. buigt de raadscommissie Algemeen Bestuur zich over het verkennersrapport over de ‘Kop van de Veluwe’.