Notitie overlastnetwerk jeugd is vernieuwd

0
460

NUNSPEET – De notitie overlastnetwerk jeugd gemeente Nunspeet is vernieuwd. De oude regeling stamde uit 2008 en was aan vernieuwing toe, ook omdat meer partijen zijn betrokken bij het overlastnetwerk.

In de notitie ligt de nadruk op een preventieve aanpak van overlast door de jeugd maar de notitie kent ook de mogelijkheid handelend op te treden indien de noodzaak zich voordoet. Aan de hand van de notitie kan de overlast in beeld worden gebracht, bepaald worden hoe deze wordt aangepakt en welke aanpak noodzakelijk is.

Wel worden enige vraagtekens geplaatst of de ambitie die in de nota wordt uitgesproken in de praktijk ook kan worden waargemaakt. Zeker gezien als het gaat om onder meer de inzet van de boa’s en het straathoekwerk. Onder meer vanwege de andere taken die boa’s ook hebben, andere prioriteiten of een beperkte inzet politie.

Proefondervindelijk wordt gekeken of de uitvoering volstaat met de huidige capaciteit. Indien de uitvoering gaat knellen wordt dit voorgelegd aan het college. Aangegeven wordt dat sinds de versoepeling van de lockdown er meer incidenten zijn geweest, zoals vernielingen in het Oranjepark. Dit vraagt extra inzet, zowel van de boa’s als het straathoekwerk.