Nieuwe landgoedvisie Hulshorst

2
670

HULSHORST – De gemeente Nunspeet heeft in de afgelopen periode een nieuwe visie opgesteld voor landgoed Hulshorst in samenwerking met adviesbureau SB4, diverse interne en externe stakeholders. In deze visie kunnen natuur, ecologie, cultuurhistorie, recreatie en migratie van fauna voor de toekomst op een goede manier gewaarborgd blijven voor dit mooie en kwetsbare gebied in Hulshorst. Het college van B&W heeft deze visie inmiddels vastgesteld. Ter peiling wordt de visie aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen en vervolgens aan de gemeenteraad, zodat het definitief kan worden vastgesteld.

Vooraf is veel oude cultuur- en tuinhistorische informatie en kaartmateriaal opgehaald via een projectgroep van gebiedskenners. Daarnaast hebben (digitale) reacties/gesprekken met inwoners, gebruikers, naastgelegen eigenaren en diverse inventarisaties op het landgoed Hulshorst zelf veel informatie opgeleverd. Vanuit tuin- en landschapsarchitectuur is de ruimtelijkheid als geheel en in het bijzonder in het centrum van het landgoed van grote waarde. Het centrum met de locatie van het voormalige landhuis als accentplek, het koetshuis, de tuinmanswoning en vele monumentale bomen en lanen. 

Aan de hand van deze nieuwe landgoedvisie wordt een nieuw beheer- en inrichtingsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau SB4. Het doel is het landgoed Hulshorst voor de toekomst als eenheid te bewaren waarbij gestreefd wordt naar een zorgvuldige balans tussen cultuurhistorie, ecologie, gebruik en beheer. Het op te stellen beheer- en inrichtingsplan moet een duurzaam beheer opleveren met het behoud en versterken van wat het landgoed Hulshorst zo uniek maakt. De verwachting is dat het nieuwe beheer- en inrichtingsplan voor landgoed Hulshorst rond medio april 2022 gereed is voor presentatie.

2 REACTIES

  1. Hopelijk een goede zaak.
    Maar hoed u voor beheer uitgevoerd door figuren die ook verantwoordelijk waren voor het concentratiekamp en de martelpraktijken in de Oostvaaardersplassen.
    Bestaat er geen mogelijkheid om het beheer te laten uitvoeren door personen uit de eigen gemeente.

Comments are closed.