Met een kunstzinnige actie is de ChristenUnie begonnen aan haar verkiezingscampagne

0
1171

NUNSPEET – Met een kunstzinnige actie is de ChristenUnie in Nunspeet begonnen aan haar verkiezingscampagne. Zaterdagmiddag werd het schilderij onthuld van kunstschilder Leen Bosman met een voorstelling van zwijnen op de Veluwe. Leen Bosman merkte bij de onthulling op:” Dit schilderij is een mooi voorbeeld dat kunst verbindend werkt; dit schilderij zegt meer dan woorden alleen”. 

Op het schilderij is een gedeelte blanco gelaten in de vorm van witte rondjes. Dit tot verbazing van de inwoners van Nunspeet, die zich afvroegen wat hiervan de bedoeling was. Jennifer Elskamp (lijsttrekker) antwoordde: “Dat schilderij is al heel mooi, maar nog niet af. We vragen inwoners om mee te helpen het schilderij af te maken. In gesprekken willen we achterhalen hoe mensen Nunspeet willen inkleuren en mooier willen maken en hoe de ChristenUnie daarbij kan helpen in de komende 4 jaar”.

Diverse inwoners gaven aan de oproep gehoor en merkten op de starterswoningen vooral niet te vergeten. Jennifer Elskamp: “Wensen en ideeën kunnen worden opgetekend in een planner. Die ideeën zullen we bundelen en dan kijken we naar wat er in Nunspeet verbeterd kan worden en hoe we daar als CU bij kunnen helpen. Met deze actie ondersteunen we als partij ook Nunspeet als dorp van de kunsten.”

Inwoners bleken blij verrast te zijn met de vernieuwende actie. Jennifer Elskamp: ”In de campagne zal de ChristenUnie vooral in gesprek gaan met inwoners om input op te halen voor de komende raadsperiode. De ChristenUnie vindt het belangrijk om een samenleving te hebben waarin iedereen meetelt en daarom vragen we iedereen om ideeën voor de komende 4 jaar in te brengen (mail naar fractie@nunspeet.christenunie.nl)”. 

Op 5 februari maakt de ChristenUnie een gebaar naar onze inwoners door het aanbieden van het verkiezingsprogramma In Gewone Taal bij Bakkerij en Lunchroom Uniek te Nunspeet. Dit verkiezingsprogramma is opgesteld in begrijpelijke taal, zodat alle inwoners van Nunspeet kunnen meedoen. Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving weliswaar dichterbij gekomen, maar de ChristenUnie wil meer; wij willen dat alle mensen kunnen meedoen. 

Wilt u meedoen met de campagne of meer willen weten over de standpunten van de ChristenUnie, neem dan contact op met de fractie fractie@nunspeet.christenunie.nl of download het verkiezingsprogramma op www.nunspeet.christenunie.nl