Kerkradio Oranjehof biedt ,goede luisteruren’

0
137

ELSPEET – ,Goede luisteruren gewenst’. Dat wensen de medewerkers van kerkradio Oranjehof op de onlangs gereedgekomen flyer de luisteraars toe. En gezien de reacties slagen ze daar met hun programma’s goed in. De corona-pandemie heeft de wereld op zijn kop gezet en brengt veel beperkingen met zich mee. Niet alleen in materieel opzicht, maar ook sociaal en emotioneel. Samenkomen is moeilijk en gemeenschap wordt gemist. Waar veel kerken digitaal zijn gaan uitzenden laten andere kerken nog mondjesmaat bezoekers toe. En dat is voor velen een gemis, ook in Elspeet. Om hierin enigszins tegemoet te kunnen komen heeft Cokkie de Visser, directrice van de Oranjehof, in maart 2020 contact opgenomen met de plaatselijke predikanten of er iets georganiseerd kon worden voor de ouderen die veel aan huis gebonden zijn en veel alleen zijn. Cokkie de Visser:,,We hebben daarop samen een programma opgesteld en mensen gevraagd om ons bij de uitvoering te helpen. Daarop hebben zich een aantal enthousiaste mensen gemeld en is een werkgroepje gevormd met de dames Van Ark, De Vogel en de heer Van ’t Noordende. Daarmee zijn we enkele maanden actief geweest. Toen in de loop van het jaar de crisis wat afnam zijn we even gestopt maar na de zomer hebben we de draad weer opgepakt. De predikanten deden daarop weer een stapje terug en richtten zich op de zondagse diensten. We hebben de opzet aangepast en de uitzendingen nu op vaste tijdstippen gezet, zodat de luisteraars precies weten wanneer ze kunnen afstemmen op Kerkradio Oranjehof.

 Op de maandagmorgen verzorgt Ine de Vogel de uitzendin. Ine:,,Ik lees op de maandagmorgen voor uit verschillende boeken zoals over de WOll, of boek van Corrie ten Boom, de Schuilplaats’, nu ben ik begonnen met een boek over de zending in China. Zo probeer ik uit boeken te lezen die bij lezers kunnen aanslaan. Het gekke is dat je dan alleen in de kerk voor de microfoon zit te lezen en niet weet of er luisteraars zijn. Maar fijn is dat er nu reacties komen dat men graag luistert op maandagmorgen. En soms willen de mensen zelf graag het boek aanschaffen om verder te lezen. Ook zijn er reacties dat ze graag wachten tot de volgende voorleesmorgen”. 

In de even weken op woensdagmorgen verzorgt Cees van ’t Noordende de uitzending.  Van ’t Noordende:,,Ik ben al langer betrokken bij de Oranjehof en als pastoraal werker heb ik veel met ouderen te maken. Ook in het begin van de crisis heb ik meegewerkt aan de uitzendingen van de reguliere kerkradio. Ik werk dan ook graag mee aan de uitzendingen van Kerkradio Oranjehof (voor mij is het Radio Oranje) en spreek naast de meditatie ook over onderwerpen als eenzaamheid in deze crisistijd, hoe ga je om met stilte en ook proberen we de mensen te bemoedigen, altijd met de link naar het religieuze. Nu lees ik uit het boek ,de Christenreis van John Bunyan’ met een link naar verhalen uit de Bijbel en sluit af met orgelspel”. 

In de oneven weken verzorgt Alie van Ark de uitzending op woensdagmorgen. Alie:,,Luisteraars kunnen dan een psalm aanvragen voor henzelf of iemand anders, die dan gezongen wordt door een klein groepje (met in achtneming van voldoende afstand). Vanuit het verpleeghuis Norschoten locatie Oranjehof, hadden vijf bewoners allemaal een verzoek ingediend om enkele psalmen te zingen. Die betrokkenheid is erg leuk. Verder lees ik een stukje uit de Bijbel of een dagboek en ook vaak een kort verhaal of een gedicht. Leuk als je dan in het dorp reacties hoort als ,bedankt voor het programma’, dan merk je dat mensen het fijn vinden om te luisteren naar ons programma”. Met haar jarenlange ervaring in de Oranjehof is Alie een vertrouwd gezicht. 

 Henrie Frens is organist van de Hervormde Dorpskerk en tijdens deze uitzending hun vaste organist en begeleider van de zang. Hij doet dat altijd met veel plezier op de woensdagmorgen. Na orgellessen van John Fabritius heeft Henrie zich het orgelspelen zelf verder aangeleerd en staat hij zijn mannetje op de orgelbank. Hij is op de Oranjehof actief als vrijwilliger. Ook heeft hij de mooie affiche over de Kerkradio gemaakt. De zang en begeleiding komt vanuit de nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente. Met dank aan de prima samenwerking met de koster en voor het gebruik van de apparatuur om de uitzendingen mogelijk te maken. Vanuit de werkgroep is er veel waardering voor de inzet van Cokkie de Visser en de manier waarop zij vanuit de Oranjehof als motor fungeert om dit mede mogelijk te maken.

De uitzendingen vanuit de Hersteld Hervormde Kerk vinden plaats van 10.30  tot 11.15 uur en zien er als volgt uit:

Elke maandagmorgen: Ine de Vogel, voorlezen                                                                                                                                

Elke woensdagmorgen in de even weken: Cees van ’t Noordende: voorlezen, meditatie en orgelspel

Elke woensdagmorgen oneven weken: Alie van Ark: psalmen op verzoek.

De uitzendingen zijn te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren

Voor vragen kan men contact opnemen met de Oranjehof onder 05477-492278 of info@oranjehof.org. 

AG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here