Integraal veiligheidsplan voor de komende 4 jaar

0
1802
(Archieffoto: Bram van de Biezen)

NUNSPEET – “Alles wat in Amsterdam gebeurt, gebeurt ook in de gemeente Nunspeet. Maar dan minder vaak.” Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd, gevraagd naar het integraal veiligheidsplan voor de komende vier jaar.

Met de veiligheid in Nunspeet is het best goed gesteld, zo zegt hij. “Zeker als ik kijk naar sommige andere gemeenten.  De afgelopen vier jaar is vooral ingezet op de bestrijding van de zogenoemde High Impact

Crimes en dan vooral woninginbraken. “Het is niet de zwaarste vorm van criminaliteit maar zwaar voor mensen die het treft. De aanpak is heel succesvol geweest, het aantal inbraken is gehalveerd, veel zaken zijn opgelost en mensen aangehouden. De politie heeft op dit punt goed werk gedaan.”

Inbraken blijven de aandacht behouden maar de speerpunten zijn wat verschoven. Vooral ondermijning krijgt de komende jaren veel aandacht, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Vooral kijkt Van de Weerd dan naar de druggerelateerde criminaliteit. “In Brabant is dat al volop aan de orde, wij kijken of wij dit nog zo goed mogelijk kunnen voorkomen.”

Ondermijning is meer dan drugs. Gedacht kan worden aan mensenhandel, mensensmokkel, het witwassen van gelden en prostitutie. Zorgfraude is een ander onderwerp. “Maar dat gaat veel geld in om en als ergens veel geld in omgaat ontstaat er criminaliteit. Het is voor ons de vraag of sommige bedrijven wel de zorg verlenen die ze hebben te besteden wat het betreft de gelden die ze krijgen. Ook dit vraagt onze aandacht.”

De gemeenteraad heeft het concept integraal veiligheidsplan kunnen bespreken en daar ook een zienswijze op ingediend. De Nunspeetse raad wil meer aandacht voor verkeershandhaving en dat verzoek is ook gehonoreerd. “We krijgen veel klachten dat er te hard wordt gereden in woonwijken en men nooit politie in de wijk ziet en er nooit wordt gehandhaafd als het gaat om verkeerszaken.”

In het plan wordt hiervoor nu ruimte gemaakt. “Dat betekent niet dat daar nu ineens tien agenten mee aan de slag gaan. Die hebben we niet. Op jaarbasis komen hier echter uren voor beschikbaar.  Te denken valt aan snelheid, tegen het verkeer inrijden op een eenrichtingsweg, het rijden met een bromfiets over een fietspad of snelheidswedstrijden met auto’s. Parkeren valt hier niet onder, dat is een zaak voor onze eigen boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren).

Breunis van de Weerd beschikt niet over cijfers om af te kunnen wegen of in de gemeente Nunspeet het drugsgebruik lager of hoger ligt. ‘Recent hebben we een paar dealers opgepakt. Als je hier aandacht aan besteed, vind je ze ook. Ik heb wel het idee dat er volop wordt gebruikt. Niemand kijkt er nog van op dat er op feestjes wordt gebruikt. Ik hoor geluiden onder jongeren die zeggen ík neem wel een pilletje, dan heb ik een avond plezier en hoef ik geen drank te kopen. Dat is veel goedkoper.’ Dat is een ontwikkeling welke mij wel zorgen baart.”

Gevolgen zijn niet direct zichtbaar maar wel op latere leeftijd. “Dan zie je mensen als een wrak rond lopen. Met lichamelijke en psychische klachten maar ook verward gedrag en zelfs zelfdoding.” Dat maakt dat ook breed wordt ingezet op voorlichting. “Op middelbare scholen wordt uitgelegd wat het gebruik van drugs en alcohol met je doet. Welke impact het heeft op het verstandelijk vermogen. Dat vertellen we ook aan de ouders.”

Nunspeet voert een ontmoedigingsbeleid als het gaat om het gebruik van alcohol.  Wat dit met je doet, zeker wanneer je je bewusteloos drinkt. Ook uitbaters sluiten zich hierbij aan. Geprobeerd wordt de aanpak handen en voeten te geven door extra geld beschikbaar te stellen om doelgericht te kunnen opereren. Te voorkomen dat jongelui zich thuis of in een keet indrinken en al dronken zijn voor ze naar de horeca gaan. “Wij willen met die jongelui in contact komen. Dat leidt tot minder overlast.” Ook ouderen moeten hierin mee gaan. “Slecht voorbeeld doet slecht volgen”, zo zegt Nunspeets eerste burger.

Als het gaat om het gebruik van alcohol en drugs zet Nunspeet er ook op in te voorkomen dat landgoed Erica weer een vrijstaat wordt. “We hebben voorkomen dat het weer werd gekraakt. Ook hebben we de eigenaar gesproken. Die ziet ook in dat moet worden voorkomen dat het landgoed verder verpaupert en zet daar ook op in.

Langzamerhand begint het gebrek aan agenten zich wel te wreken. “Al zouden we twee keer zo veel agenten hebben is dat nog niet voldoende. Het is verdelen van de schaarste. Het voordeel van een regio is wel dat een incident snel kan worden opgeschaald. Bij de brand bij Stella hadden we met éen druk op de knop hier ineens honderd agenten.

In Oost-Nederland, zo’n tachtig gemeenten in de regio tussen pakweg Nijmegen en Enschede, worden momenteel 300 tot 350 agenten uit de actieve dienst gehaald. Die moeten rechters en advocaten beveiligen.

“Hier moet landelijk wel iets gebeuren”, zo verzekert Breunis van de Weerd. “De agenten trekken het niet meer.”

Op dit moment wordt wel de discussie gevoerd of een aantal taken niet door boa’s kunnen worden overgenomen. Van de Weerd: “Dat gaat het om welke bevoegdheden boa’s hebben, welke taken op grond daarvan kunt overhevelen. De politie heeft het geweldsmonopolie, het gewapend mogen optreden. Maar waarom zou een goed opgeleide boa niet een laser gun kunnen hanteren. Het is een discussie welke landelijk  moet worden gevoerd. Maar als deze er door komt zullen we hem zeker ook hier in de gemeente Nunspeet invoeren.”

Als het gaat om de rol van de burgemeester bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid merkt Breunis van de Weerd wel dat men steeds vaker in juridische procedures terecht komt. Hij wijst op alles rond de hond Luna die hij in beslag wilde laten nemen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Dat heeft een enorme inzet aan ambtelijke capaciteit gevergd waarvan de kosten niet zijn te verhalen.

“Je merkt dat het strafrecht in Nederland failliet is. Via het bestuursrecht kun je nog proberen zaken in orde te krijgen. Maar ik heb soms het gevoel op de stoel van de rechter te zitten en dat hoort niet. Er is veel wet- en regelgeving waarvan je maar een klein deeltje kunt controleren of de naleving daarvan. Daar heb je meer menskracht voor nodig en die is er niet.”

Brandweer valt niet onder het veiligheidsplan maar is wel belangrijk als het gaat om de veiligheid. Hier moet bezuinigd worden. Dat is de reden dat in het concept-plan Nunspeet één van de combi-voertuigen moet inleveren., Hiervoor in de plaats krijgt men een stedelijk voertuig terug dat bijvoorbeeld niet 4-wiel is aangedreven en daarmee niet in de natuur of op een terrein kan worden ingezet. Dit is een goedkoper voertuig. Nunspeet twijfelt over de juistheid van het plan en heeft bereikt dat er nog een nader onderzoek wordt gedaan naar de de noodzaak van voertuigen voor de natuurbrandbescherming op de West Veluwe.

Sluiting van de kazernes is niet aan de orde. Burgemeester Van de Weerd: “Het gaat erom dat je rond iedere kazerne een groep vrijwilligers kunt mobiliseren. Hef je een kazerne op dat moet je rond de naastgelegen kazerne een dubbele groep vrijwilligers zien te vinden. Die ook een auto nodig hebben, opgeleid moeten worden en hun vergoedingen ontvangen. De enige besparing bij sluiting van een kazerne is wat gebouwkosten.”

Door Wijnand Kooijmans
Foto’s Bram van de Biezen