Horeca in pand Dorpsstraat 4

0
2125

NUNSPEET – In het pand Dorpsstraat 4 mag een horecagelegenheid worden gevestigd. Hiertoe is door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook is met de aanvrager een overeenkomst gesloten waarin onder meer is vastgelegd dat eventuele planschade voor zijn rekening komt.

In 2017 is door het college al besloten dat er in het pand horeca mocht komen. De aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan kwam daarna enige tijd stil te liggen omdat de aanvrager moest onderbouwen dat kon worden voldaan aan de parkeernorm. Uiteindelijk heeft hij via een extern bureau aangetoond dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de parkeerdruk in de omgeving.

Het college vindt een horecafunctie goed denkbaar voor het pand. De functie past past prima op deze plek en kan samen met de andere horecagelegenheden het entreegebied van het dorpscentrum versterken. Ook kan de uitstraling van de panden worden verbeterd. Er dient wel sprake te zijn van horeca waarbij wordt aangesloten op de openingstijd tot 01 uur op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  Zware horeca wordt uitgesloten.