Het laatste nieuws over het bevrijdingsfeest

0
866

Het nieuws uit Nunspeet in januari 1970

NUNSPEET – Woensdagmorgen ontvingen wij nog het allerlaatste nieuws over het bevrijdingsnieuws aanstaande dinsdag 5 mei 1970.

Bevrijdingsexpositie

In de hallen van de Chr. Mavoschool aan de Brouwerskamp heeft de leraar Kiel een expositie ingericht over de oorlogsjaren, voor zijn leerlingen. Aangezien deze verzameling zo bijzonder geslaagd en uniek is heeft het plaatselijke 5 mei-comité hem verzocht deze expositie ook voor het Nunspeetse publiek open te stellen. Dit zal dan belangeloos gebeuren op 5 mei a.s. De openingstijden zijn van ’s morgens 9 tot 12 uur en ’s middags van 2 tot 4 uur. 

We hebben er even een kijkje genomenmaar wat daar bijeengebracht is door deze leraar met zijn kinderen is werkelijk bijzonder mooi en de moeite waard van het bezichtigen meer dan waard. De heer Kiel, wonende Oosterlaan 100, verzocht ons wel de plaatselijke bevolking te verzoeken, indien zij bijzondere voorwerpen hebben welke aan de oorlogsjaren herinneren, contact met hem op te nemen.

Allegorische optocht

De laatste berichten omtrent de ’s middags te houden allegorische optocht zijn bijzonder goed. Reeds 22 wagen of combinaties zijn ingeschreven. De heren Papenburg en Koolhaas deelden ons mede dat hun op het allerlaatste moment nog berichten bereiken van mensen, aangemoedigd door anderen, alsnog mee willen doen. Dit is nog mogelijk. Tot 5 minuten voor het vertrek is er mogelijkheid mee te doen. De prijzen zijn ernaar.

Lampionoptocht

In tegenstelling tot vorige berichten zal de Lampionoptocht om half negen zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door de plaatselijke Harmonie en het tamboer- en pijpenkorps Jong Beatrix uit Hilversum. Opstellen op de Ds. Martiniuslaan. Elk kind ontvangt een leuke verrassing. Iedereen doet natuurlijk mee!

Laat het feest zijn op 5 mei! 25 jaar bevrijding, de laatste keer waarschijnlijk. Versiert uw huizen. Allemaal de vlaggen uit!

Nunspeet Vooruit 1970