Gemeenteraad moet eind mei een definitief besluit nemen over de herinrichting van het Stationsgebied

0
981

NUNSPEET – De gemeenteraad moet eind mei een definitief besluit nemen over de herinrichting van het Stationsgebied. De commissie Ruimte en Wonen besloot begin april het voorstel eerst nog in mei opnieuw te behandelen. Dat heeft niet geleid tot grote wijzigingen van het voorstel.

Uitgangspunt blijft de aanleg van twee gescheiden tunnels voor het gemotoriseerd en het langzaam verkeer. De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet van 19.25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie nadat eerder al tien miljoen euro hiervoor was
uitgetrokken. Door andere partijen wordt nog eens tien miljoen euro bijgedragen.

Alle partijen hebben al aangegeven in te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen.  Gekeken wordt of het haalbaar is de trap die de langzaam verkeer tunnel verbindt met het perron van een overkapping kan worden voorzien. Het gaat om anderhalf miljoen euro aan extra kosten. De commissie wordt verder meegenomen in de berekeningen van de verkeersafwikkeling. Hierbij wordt met name ook gekeken naar het vrachtverkeer en landbouwvoertuigen. Die ziet de commissie het liefst geweerd worden van de F.A. Molijnlaan. Na de aanleg van de tunnels kan de huidige overweg in de Elspeterweg geheel worden opgeheven.