Geen extra verkeersmaatregelingen Boterdijk

0
618

NUNSPEET – Door de gemeente Nunspeet worden geen extra verkeersmaatregelen getroffen op de Boterdijk. Volgens een bewoner is er sprake van sluipverkeer en overschrijding van de maximum snelheid. Om deze reden wil hij een afsluiting zien gerealiseerd in de weg. Deze zou dan moeten komen ter hoogte van de aansluiting op de Bloemhofweg.

Volgens het college van burgemeester en wethouders moet de bruikbaarheid van de Boterdijk worden gewaarborgd. Het afsluiten van wegen heeft gevolgen zoals de toename van verkeer op andere wegen. Een afsluiting zorgt voor ongewenst moeten omrijden van medebewoners uit de aangrenzende woonwijk.

Aangegeven wordt dat een afsluiting maakt dat hulpdiensten maar ook pakketbezorgers, vuilniswagens etc geen doorgang hebben. Een negatief gevolg hiervan is dat dergelijke voertuigen achteruit moeten rijden om hun routes te vervolgen. De beperkte zichtlijnen van dergelijke voertuigen resulteert in een negatief effect op de verkeersveiligheid.

Snelheidsmetingen hebben niet uitgewezen dat de maximum snelheid in belangrijke mate wordt overschreden. Gemiddeld rijden voertuigen hier maximaal 36 kilometer per uur. Nadere snelheid remmende maatregelen worden dan ook niet noodzakelijk gevonden.

Op de Boterdijk hebben in de periode van 1 januari 2016 tot nu toe geen geregisterde ongevallen plaats gevonden. Waarmee, zo zegt het college, niet wordt bedoeld dat er eerst een ongeval moet plaatsvinden voor er maatregelen worden getroffen. De gegevens fungeren alleen maar als bevestiging dat de Boterdijk verkeersveilig is en geen nadere maatregelen nodig zijn.