Een heleboel mannen en veel meer op de Heleboeldag

  0
  238

  Evenementgegevens

  • Datum:

  Zaterdag 13 juli organiseert de hervormde gemeente voor de 15e keer een Heleboeldag. Gert Noorderink is van het begin af aan betrokken bij de dag. De laatste 2 jaar is hij voorzitter van de organisatiecommissie. Gert kijkt met een tevredenheid terug op de voorbereidingen.“ Het afgelopen jaar is er weer enorm veel werk verzet, aldus Gert. Vele vrijwilligers hebben geholpen tijdens de inzamelingen, maar ook buiten de inzamelingen om worden ons steeds meer goederen aangeboden.

  Daarnaast worden wij in groten getale benaderd voor het ophalen en inzamelen van oud ijzer, ook hier steken een aantal vrijwilligers veel tijd en energie in. We zijn dankbaar dat de voorbereidingen voor de Heleboeldag 2019 goed verlopen en dat we wederom kunnen rekenen op de aanwezigheid en inzet van vele enthousiaste vrijwilligers op de Heleboeldag zelf. De afgelopen twee jaar hebben we op het marktplein gestaan, we kijken hier met volle tevredenheid op terug. Echter, vorig jaar hebben we diverse mensen gesproken en via een enquête gepolst waar de voorkeur zou liggen voor de Heleboeldag 2019.

  Naar aanleiding hiervan heeft de commissie besloten om de Heleboeldag weer voort te zetten op ons vertrouwde plekje, namelijk het Whemeplein. Het plein in combinatie met het Kerkelijk Centrum – De Wheme is ontzettend mooi geworden, ruimte is voldoende aanwezig en praktisch gezien biedt het ons als organisatie ook veel voordelen. Graag willen wij de ondernemers die ook gebruik maken van het marktplein danken voor hun medewerking de afgelopen jaren. Door de hoge opbrengsten de afgelopen jaren zijn wij verheugd dat wij meerdere doelen de afgelopen periode hebben kunnen ondersteunen. Dit jaar hebben we besloten naast de bestaande 5 vaste doelen, een extra, zesde, doel financieel te ondersteunen. Dit zesde doel is een maatschappelijk verantwoord doel dat niet direct binding met de kerk hoeft te hebben maar wel in overeenstemming is met het gedachtegoed van de kerk.

  Dit jaar zal de bijdrage naar de Stichting Present Nunspeet gaan. .   Als commissie is het mooi om te mogen ervaren dat vele dorpsbewoners ons weten te vinden voor het inleveren van goederen en/of ophalen van oud ijzer. Het is een voorrecht om te mogen ontvangen en een zegen om straks dit weer te mogen delen. Wij horen regelmatig dat men uitkijkt naar de Heleboeldag, de vele contacten die men op die dag heeft worden als zeer prettig ervaren.

  Zaterdag 13 juli staan weer ruim 150 vrijwilligers klaar achter 55 kramen, op het meubelplein, bij de verkoop van oliebollen, pannenkoeken, het terras of bij de het Rad van avontuur. Voor iedereen is er wat te zien, te doen of te koop. Dit jaar is er geen tentoonstelling in de kerk en verkoop bij opbod. We zijn verheugd dat het Nunspeets mannenkoor (NMK) bereid is gevonden om 11 uur een concert te geven in de Dorpskerk. Het NMK werd in 1946 opgericht door Jos Lussenburg, een in deze streken bekende schilder/kunstenaar. Het koor bestaat uit ongeveer 50 leden en wordt geleid door Henk van de Wetering uit Wilsum. Het NMK is een algemeen koor, dat beoogt een kwaliteitskoor te zijn.

  Alle soorten liederen zoals opera, operette, musical en geestelijk lied hebben een plaats in het repertoire. Alle reden dus om de activiteiten in en rond de kerk te bezoeken! De opbrengst gaat dit jaar naast het statusproject van Stichting Present, naar het Jaffaproject van David Portovicz, Stichting AMCHA (“Jouw Volk”), JV NIEK (aanschaf decor jaarfeest), Kapel Hulshorst voor de aanschaf van meubilair en naar het zendingswerk.