Een snoezelkar voor Seewende is de wens

0
712

NUNSPEET – Het zijn moeilijke tijden, zeker voor mensen in de verzorging/verpleeghuizen. In deze coronaperiode is het extra moeilijk mensen met dementie, zowel geestelijk als lichamelijk, te activeren. Helemaal als een vergevorderd stadium van dementie is bereikt. ’s Winters komt men bovendien weinig buiten en worden activatieprikkels node gemist. Verzorgingshuis Seewende, onderdeel van Het Baken,  zou graag in het bezit komen van een snoezelkar en de Stichting Vrienden van het Baken omarmt de vraag om met een publieksactie de aanschaf van een snoezelkar mogelijk te maken. Daarvoor is een bedrag van ca. € 5000,- nodig. 

De Vrienden van het Baken vragen uw hulp, mensen en bedrijven in Nunspeet en omgeving om de aanschaf van zo’n snoezelkar voor de bewoners in Seewende mogelijk te maken. Dan kunnen de bewoners met demente momenten een aangename beleving hebben en mantelzorgers en zorgmedewerkers krijgen daarmee handvatten om zinvol met bewoners om te gaan. 

De Vrienden van het Baken hopen op welwillende steun voor de aanschaf van deze snoezelkar. Bijdragen kunnen gestort worden  op rekening NL07 RABO 0384 7255 97 van de Vrienden van het Baken, met vermelding ,Snoezelkar’. Informatie over de stichting is te vinden op www.vriendenvanhetbaken.nl. Even bellen kan ook met 06-57481160 (J.Plender)