Doorstart JONG&Politiek

0
1816

NUNSPEET – De jongeren van JONG&Politiek hebben besloten een doorstart te maken met hun activiteiten. Het stoppen van dit project binnen de maatschappelijke diensttijd (MDT) werd voor hen geen showstopper van dit succesvolle project. 

Geslaagd project

Op 1 maart 2019 werd JONG&Politiek opgestart als pilot binnen de MDT. Er kwam een team in Harderwijk, Ermelo en Nunspeet. In Nunspeet werd oud-politicus Henry Stulen aangesteld als coördinator. Volgens hem is het project zeer succesvol en van toegevoegde waarde binnen de samenleving in de gemeente Nunspeet. Er werden veel werkbezoeken afgelegd. Staatsbosbeheer, de brandweer, de inclusief groep, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de raadsgriffier, de jobcoach, de voorzitter van de Nunspeetse Ondernemersvereniging (OVN), Tweede Kamerlid Chris Stoffer stonden de jongeren te woord. Er werden verschillende adviezen geschreven vanuit de jongeren aan het college van B&W Nunspeet. Zo was er een advies op de toeristische visie, een advies over een jongeren ontmoetingspunt in Hulshorst, een advies naar aanleiding van een zelf gehouden verkeersonderzoek, een corona advies vanuit jongeren en recent nog advies over beleving jaarwisseling door jongeren in coronatijd. Ook namen de jongeren deel aan het participatietraject herinrichting Edzard Koningpark. Een fietstocht met gepensioneerd groenambtenaar Dirk Verheij gaf veel inzicht in groenplannen in Nunspeet. De jongeren volgden de cursussen social media, fake news, jep-talks en digitale fotografie social media. Ze leerden met elkaar of anderen in gesprek of debat te gaan. Dus voor hun eigen mening uit te komen. 

Botsing met college van B&W

Na meerdere adviezen en nadat de jongeren de burgemeester hierop hadden aangesproken, bleef de communicatie van de jongeren naar het college van B&W bijna altijd onbeantwoord. Na een oproep van premier Mark Rutte, schreven de jongeren een corona advies en alweer bleef het stil vanuit het gemeentehuis. Na pogingen via ambtenaren en gemeenteraad om het tij te keren bleef het nog steeds stil. De jongeren lieten het er echter niet bij zitten en vochten voor hun positie door uiteindelijke de publiciteit te zoeken. Buiten het feit dat het gewenste resultaat werd bereikt was dit ook een zeer leerzaam proces voor de jongeren.

Veel bezoek

De jongeren kwamen wekelijks bij elkaar en gaan daar ook mee door. De meeste bijeenkomsten werden gehouden bij het straathoekwerk in Nunspeet. De gemeente Nunspeet faciliteert deze locatie en ook het gemeentehuis is een optie. De bijeenkomsten zijn momenteel vaak digitaal natuurlijk. Alle in de gemeente Nunspeet actieve politieke partijen zijn langs geweest. Wethouders gingen ook in gesprek met de jongeren en vertelden over zaken in hun portefeuille. De nieuwe zwem- en sportaccommodatie (weth. vd Bunte) en woningen voor jongeren (weth, Groothuis) kwamen bijvoorbeeld aan de orde. Recent werd nog gesproken met een vertegenwoordiger van de bibliotheek NW Veluwe. Hij wilde weten hoe de bibliotheek aantrekkelijk kan blijven en worden voor jongeren.  

Geen MDT

Hoewel het project in de ogen van de deelnemers zeer geslaagd is waren er redenen om niet meer gehonoreerd te worden als project binnen het MDT. Zo was het aantal deelnemers niet voldoende en moeten jongeren, binnen het MDT, al na een half jaar stoppen. Vooral dat laatste zien de deelnemende jongeren niet zitten. Henry Stulen zegt hierover dat een half jaar veel te kort is om doelstellingen te kunnen behalen. Jongeren laten zien hoe de samenleving er uitziet en hoe ze deze kunnen beïnvloeden en ten dienste kunnen zijn, dat gaat niet in een half jaar. Laat staan leren hoe politiek werkt.

Certificaten

Al eerder werden vier MDT-certificaten uitgereikt en bij het afscheid nemen van de MDT opnieuw negen. Dit keer werden ze door middel van een drive through uitgereikt aan Floortje Zwinkels, Jesper Prinsse, Kiki Zwinkels, Lotte van Heijst, Meysam Khalil, Thomas de Bruin en Herma Vlijm. Deelnemers Ellen van den Brink en Eva van der Laan volgen nog.

Toekomst

De jongeren gaan in Nunspeet gewoon door met hun activiteiten en Henry Stulen blijft ze ondersteunen. Helaas zonder enig budget. Wie weet kan de gemeente Nunspeet hier nog wat in doen want jongerenparticipatie mag natuurlijk best wel iets kosten. Intussen is de samenwerking al gezocht met het Nuborgh college Veluvine om meer jongeren te bereiken. Ook zal de samenwerking met de teams in Ermelo en Harderwijk gezocht worden als dit van meerwaarde is. Op dit moment is de jongste in het team Nunspeet 14 jaar en de oudste 25 jaar. Leeftijd is niet zo belangrijk volgens Henry maar meedoen des te meer. Dus heb je belangstelling bel dan gerust met 0621930855 of stuur een mailtje naar h.stulen@upcmail.nl Desnoods wordt er een tweede groep gestart.