Digitale bijeenkomst over Stationsomgeving

0
421

NUNSPEET – Afgelopen maand heeft de gemeenteraad een besluit genomen rond de verkeersveiligheid op de Enkweg en de locatie van de bushaltes bij het station. Daarmee kan de projectorganisatie verder met het uitwerken van het definitieve inrichtingsplan voor het gebied.

De bushaltes bij het station worden in de toekomstige situatie langs de F.A. Molijnlaan gesitueerd. Er is door een extern onderzoeksbureau bekeken of de haltes verplaatst konden worden naar het VeluweTransferium, maar dit bleek niet haalbaar zonder diverse concessies te moeten doen.

Doordat de bushaltes parallel aan de F.A. Molijnlaan komen te liggen, vervalt voor een groot deel van de bussen ook de noodzaak om door de Enkweg te rijden. In plaats daarvan rijden de bussen straks via de F.A. Molijnlaan en de Spoorlaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het aanleggen van een keerlus achter de P+R. Tot het zover is, worden in en rondom de Enkweg enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen worden momenteel door de gemeente uitgewerkt.

Op dit moment is de verwachting dat voor het einde van dit jaar het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van het plan is daarmee haalbaar in juni 2022.

Digitale bijeenkomst op 29 juni

De gemeente stelt u in de gelegenheid uw input te leveren op het voorliggende uit te werken ontwerp. Daarvoor organiseren e een digitale bijeenkomst op dinsdag 29 juni om 19:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Samen met de architect neemt de gemeente u mee in het proces en lichten ze u toe welke keuzes er zijn gemaakt. Aansluitend is er gelegenheid om uw aandachtspunten in beeld te brengen. Er is onderscheid in de volgende drie deelgebieden: 

– Industrieweg, Jumbo & Feythenhof 

– Stationsplein & Centrumwand 

– VeluweTransferium 

Aanmelden 

Wilt u bij deze digitale bijeenkomst aanwezig zijn? Meld uzelf aan via uitwerkingstationsomgeving@nunspeet.nl o.v.v. ‘Aanmelding Stakeholderoverleg 29 juni’ en vermeld aan welke van de drie deelsessies u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen. Waar mogelijk nemen we uw reactie mee in het ontwerp van het definitieve inrichtingsplan. Het streven is om in september het resultaat aan u terug te kunnen koppelen. 

Kijk voor meer informatie en eerdere nieuwsbrieven op www.nunspeet.nl/stationsomgeving