Cafetaria ’t Eiland mag de installaties op het dak vervangen

0
1198

NUNSPEET – Cafetaria ’t Eiland aan de Stationslaan in Nunspeet mag de installaties op het dak vervangen. Twee bezwaarschriften, onder meer van de woningcorporatie Omnia Wonen zijn door het college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard.

Volgens het college wordt voldaan aan het geldende bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de bouwverordening en redelijke eisen van welstand. Hiermee is het college gehouden de gevraagde vergunning te verlenen. Dat betekent ook dat er geen ruimte is voor een belangenafweging ten aanzien van bijvoorbeeld geur en geluid, zoals was gevraagd door de indieners van de bezwaarschriften.

Dat maakt dat de onafhankelijke commissie bezwaarschriften het college heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Dat advies is nu overgenomen door het college.