Brede steun oproep ChristenUnie Nunspeet voor verruimen grens energietoeslag

0
379
Foto: Pixabay

NUNSPEET – In de raadsvergadering van 22 december heeft de ChristenUnie Nunspeet het college opgeroepen om de grens voor het verkrijgen van de energietoeslag te verruimen.

Het college heeft in de raadsvergadering voorgesteld om, naast een investering van (vooralsnog) € 95.000,- in Stichting Hulpfonds Nunspeet, een bedrag te reserveren voor uitvoering van het nog op te stellen beleidsplan bestaanszekerheid en schulden. Op initiatief van de fractie van de ChristenUnie is een amendement (voorstel tot wijziging) ingediend om hierin een andere keuze te maken en een deel van het bedrag in te zetten om de grens voor de energietoeslag te verruimen. De energietoeslag is een tijdelijke regeling vanuit de Rijksoverheid die voorziet in een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat er nu actie nodig is om een groep van ruim 300 huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van de bijstandsnorm de winter door te helpen. Deze groep heeft het moeilijk door stijging van de energiekosten in combinatie met een hoge inflatie en heeft zo snel mogelijk ondersteuning nodig. Fractievoorzitter Gerben Pluim: ‘We vinden het geen goede keuze om nu een bedrag van bijna € 400.000,- te reserveren voor een beleidsplan dat nog opgesteld moet worden en waarvan we nog niet weten wat er aan uitvoeringskosten nodig is. Daarom hebben we het college voorgesteld om nu actie te ondernemen en een deel van dit bedrag in te zetten voor ondersteuning aan een groep van ruim 300 huishoudens die het nu heel moeilijk heeft. Deze groep krijgt als gevolg van dit amendement een bedrag van € 650,- als tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. We kunnen door investering in Stichting Hulpfonds Nunspeet, het verruimen van de grens van de energietoeslag én investering bestaanszekerheid via het komende beleidsplan een goede mix vinden tussen de benodigde maatregelen op korte en langere termijn’.  

In de raadsvergadering van 22 december is gebleken dat er brede steun is vanuit alle andere partijen in de gemeenteraad, zij hebben besloten om het amendement mede in te dienen. Het amendement is daardoor aangenomen en zal door het college worden uitgevoerd.