Bijeenkomst natuurpreventie in dorpshuis De Wieken

0
861

HULSHORST – In dorpshuis De Wieken worden maandag 2 maart twee openbare bijeenkomsten gehouden over natuurbrandpreventie, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de concept woonvisie van de gemeente Nunspeet.

Het eerste deel van de avond, aanvang 19.30 uur, wordt verzorgd door de gemeente Nunspeet. Dit deel is vooral bestemd voor mensen die woonachtig zijn in de bossen rondom Hulshorst. Gewezen wordt op de gevaren van een brand in de natuur maar ook hoe men er zelf aan bijdragen de gevolgen te beperken. Namens de gemeente Nunspeet zijn aanwezig wethouder Marije Storteboom en Alfred van Asselt van de brandweer.

Het tweede deel van de avond, aanvang 20.30 uur, wordt verzorgd door de buurtvereniging Hulshorst zelf. Inwoners wordt gevraagd hun wensen ten aanzien van verkeer en vervoer kenbaar te maken aan de hand waarvan een reactie wordt verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeente Nunspeet. Onder meer kan de vraag aan de
orde komen of de Harderwijkerweg een wijkontsluitingsweg moet worden en welke snelheid moet gelden voor deze weg. Maar ook of er wensen zijn ten aanzien van het fietsverkeer.

Ook is het bestuur van de buurtvereniging benieuwd welke wensen er leven ten aanzien van de woningbouw in Hulshorst. Iedereen is welkom.