Algemene beschouwingen van de raadsfracties op de Programmabegroting 2021-2024

0
719

NUNSPEET – Een begroting presenteren in deze moeilijke coronatijd is lastig. De reacties van de politieke partijen worden dan ook gekenmerkt door terughoudendheid en vermijden wensen voor nieuwe grote investeringen. De gemeente heeft al genoeg op haar bord met de drie grote projecten: Stationsomgeving, de Wiltsangh en Onderwijshuisvesting.

De Algemene Beschouwingen bevatten wel veel vragen aan het college. Bijna alle fracties maken zich zorgen over het jeugdbeleid. De zorg neemt toe zonder dat er extra gelden voor beschikbaar komen.

Het CDA wil dat er gestopt wordt met .doorpolderen’ op dit thema. Voor GemeenteBelang is het zoeken naar creativiteit op dit punt belangrijk. ,de  beste passende zorg volstaat’. En nog steeds vraagt deze partij naar een permanent evenemententerrein. De ChristenUnie vraagt ondermeer aandacht voor de schuldhulpverlening en behoud van het Kulturhuus als dorpshuisfunctie. Er zijn vragen over jongerenparticipatie  en armoedebeleid vooral nu in coronatijd(PvdA/Groenlinks). De SGP zet haar  vraagtekens bij het totstandkomen van samenwerkingsverbanden, die vaak leiden tot kostenverhoging. Ook vraagt de fractie voorzichtig te zijn met voorgenomen OZB verhoging.

Alle partijen zijn positief over de aangeleverde Programmabegroting maar zetten het college flink aan het werk met heel veel vragen.

Onderstaand de beschouwingen per partij : 

ChristenUnie CDA Gemeentebelang PvdA:Groenlinks SGP