Aan de slag met verkeersknelpunten Vierhouten

0
1074

VIERHOUTEN – Het gemeentebestuur wil in beeld brengen wat de ervaren verkeersknelpunten in Vierhouten zijn, en wat de inwoners van Vierhouten als mogelijke oplossingen zien. 

Op woensdag 25 maart 2020 stond een informatieavond gepland in het Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten. Op deze avond wilde de gemeente samen met de inwoners en ondernemers van Vierhouten in gesprek gaan over de verkeersknelpunten in Vierhouten en als gevolg hierop samen in gesprek over de oplossingsrichtingen. Door het coronavirus heeft deze avond niet plaatsgevonden. De gemeente is voornemens later dit jaar alsnog de informatieavond te organiseren. Afhankelijk van de ‘corona-ontwikkelingen’ zal dit waarschijnlijk in september/oktober 2020 plaatsvinden. 

Om de opgelopen vertraging door het coronavirus tot een minimum te beperken, is het nu mogelijk om via de gemeentelijke website uw mening te geven over de verkeersknelpunten in Vierhouten en daarbij een oplossingsrichting te formuleren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gevaarlijk onoverzichtelijk kruispunt of het ontbreken van een trottoir etc.

Met deze informatie worden de belangrijkste knelpunten in Vierhouten in kaart gebracht. De gemeente zal vervolgens een ontwerp maken ter verbetering van de situatie. Dit plan wordt in het najaar van 2020 gepresenteerd en gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren. Met deze reacties zal de gemeente een definitief plan maken dat in 2021 zal worden uitgevoerd.  

Verkeersknelpunten in Vierhouten (inclusief de bijpassende oplossingsrichting) kunnen worden gemeld op: www.nunspeet.nl/verkeersmaatregelenvierhouten

Beschikt men niet over internet, dan kan men een melding inclusief oplossingsrichting per brief sturen aan het gemeentehuis onder vermelding van: Team Infra ‘’Verkeersmaatregelen Vierhouten’’.

Het indienen van een melding omtrent de verkeersknelpunten en oplossingsrichtingen kan tot en met vrijdag 17 juli 2020.