Subsidie voor aanpak huiselijk geweld

0
135

NUNSPEET – Door de gemeente Nunspeet wordt dit jaar een subsidie verstrekt van 120.897 euro om de uitvoering van de taken door Veilig Thuis te financieren. De verwachting is dat dit bedrag niet voldoende is om de komende jaren alle taken uit te kunnen voeren, zonder dat wachtlijsten ontstaan.

Verwacht wordt voor 2021 een stijging van vijf procent van de kosten en voor de twee jaren daarna een jaarlijkse stijging van drie procent. Voor de uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda raamt de gemeente Nunspeet voor dit en de komende jaren een jaarlijks bedrag van vijfduizend euro.

Streven is huiselijke geweld eerder en beter in beeld te krijgen en huiselijk geweld te stoppen en duurzaam op te lossen. Hierbij is er aandacht voor specifieke doelgroepen. Veiligheid staat voorop waardoor eerst voor directe veiligheid wordt gezorgd en daarna aan de slag wordt gegaan met hulpverlening. Gestreefd wordt naar een integrale sturing. Alle partners op de leefgebieden hulp/zorg en veiligheid/straf werken beter met elkaar samen rondom het vraagstuk van de direct betrokken gezinnen.

De impact van huiselijk geweld is groot. Het kan, zo geeft het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders aan, leiden tot sterke emotionele problemen, zoals depressie, stressklachten en lichamelijke klachten. Bovendien zet het geweld zich vaak voort van generatie op generatie. Een geschiedenis van geweld vergroot de kans om later zelf als volwassene geweld te plegen of slachtoffer te worden van geweld in intieme relaties.

Er is in de aanpak aandacht voor kind, volwassene, slachtoffer en pleger. Bij de aandacht voor specifieke doelgroepen gaat het om sociale steun aan kinderen, aanpak van plegers, slachtoffers seksueel geweld, ouderenmishandeling, mensenhandel en complexe scheidingen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here