Verbreden fietspaden blijft zorgenkindje

0
566
Foto : Gerard Vethlaan

NUNSPEET – Door de gemeente Nunspeet worden de benodigde vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd voor de kwaliteitsverbetering van drie fietspaden.

Het gaat om de fietspaden Lagerwey-Bospad, Hoogwoldepad en Gerard Vethlaan. Opzet was al in maart vorig jaar met de verbreding en verbetering van de fietspaden te starten. De werkzaamheden moesten echter worden stilgelegd in opdracht van de provincie Gelderland omdat een vergunning benodigd is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Er is onder meer een ontheffing nodig voor de bescherming van de dieren. Gesteld wordt dat door het verbreden van de paden het leefgebied van de dieren wordt aangetast en het versnipperd raakt. Dat maakt de aanleg van faunatunnels nodig om een uitwisseling tussen de leefgebieden mogelijk te maken. Ook dient tijdens de werkzaamheden een reptielenscherm te worden geplaatst om te voorkomen dat dieren gedood of gewond raken.

Het te veel aan uitstoot van stikstof zou kunnen worden opgevangen door te werken met elektrische machines. Dat is ten dele mogelijk maar er zijn nog geen elektrische betonmachines en elektrische transportmiddelen. De aantasting van het leefgebied zou kunnen worden opgelost door bestaande fietspaden in Natura 2000 gebied op te heffen.
Maar de opbreekwerkzaamheden zouden dan weer zorgen voor extra stikstofuitstoot.

Nunspeet wil vasthouden aan het oorspronkelijke doel te komen tot een kwaliteitsverbetering van de fietspaden in een betonverharding en twee meter breed. Een aannemer heeft aangegeven de werkzaamheden vanaf april te kunnen uitvoeren.

Hierover is overleg gevoerd met de provinciaal verantwoordelijke ambtenaar. Die heeft aangegeven dat niet zomaar met de uitvoering kan worden begonnen. De gemeente dient eerst vergunningen, ontheffingen aan te vragen, voorzien van onderzoeksrapporten. De dienst handhaving van de provincie bekijkt dan of een project kansrijk is of niet.

Niet kansrijke projecten worden ‘op de plank’ gelegd waarbij het risico bestaat dat toegezegde subsidie van de provincie Gelderland komt te vervallen. Reden voor Nunspeet uitstel te vragen van de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd om de subsidie te ontvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here