Nunspeet maakt zich zorgen om reorganisatie van de brandweer

0
684

NUNSPEET – De kogel is door de kerk. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft ingestemd met de reorganisatie van de brandweer. Dat betekent dat Nunspeet vermoedelijk een wagen voor de natuurbrandbestrijding kwijt raakt.

Hiervoor in de plaats krijgt Nunspeet een blusauto terug die door de brandweer Elburg moet worden afgestaan. Deze wagen kan echter niet bij een natuurbrand worden ingezet maar alleen in stedelijke gebieden. De Elburgse bezwaren tegen het moeten afstand van de blusauto werden tijdens de vergadering niet gehonoreerd.

Dat geldt ook eigenlijk voor de motie die in 2019 door de gemeenteraad van Nunspeet werd aangenomen waarin het behoud van twee tankautospuiten combi als harde voorwaarde werd gezien. De avond voor woensdag de besluitvorming plaats vond werd in de raadscommissie nog uitgebreid gediscussieerd over de plannen. Hierbij kreeg burgemeester Breunis van de Weerd, bestuurslid van de veiligheidsregio het groene licht voor de reorganisatieplannen te stemmen.

Maar alle partijen maken zich wel grote zorgen over de veiligheid in de gemeente Nunspeet als het gaat om branden. Binnen de totale regio verdwijnen twaalf bluswagens, zijn honderd vrijwilligers overbodig en komt er een duikteam minder. Nunspeet is in de toekomst alleen aangewezen op hulp van het duikteam Elburg.

In totaal moet er 4,5 miljoen worden bezuinigd. Fouten in het management van de veiligheidsregio liggen hieraan ten grondslag alsmede het veel te laat ingrijpen van het dagelijks en algemeen bestuur. Aan het aantal kazernes wordt niet getornd omdat dit te maken heeft met het beschikbaar moeten zijn van voldoende vrijwilligers.

Volgens de veiligheidsregio zelf komt de kwaliteit van de brandweerzorg niet in gevaar. Veel tweede wagens die verdwijnen werden in de praktijk, zo geven zij aan, niet ingezet en daardoor veel te duur. Het opnieuw verdelen van materiaal en het beter trainen van
vrijwilligers maakt, zo vindt het bestuur, dat de slagkracht van de brandweer gelijk blijft.

Ook wordt ingezet op het voorkomen van calamiteiten door inwoners zelf. De gemeente Nunspeet gaat binnenkort in alle kernen een voorlichtingsavond houden voor bewoners van natuurgebieden. Hierin worden de maatregelen uitgelegd die inwoners zelf kunnen treffen om het risico op branden te verkleinen.

Intern klinkt er ook de nodige kritiek binnen de brandweer. Zo is de mogelijkheid er niet meer te trainen op het binnengaan van een brandend pand. Hiervoor werd geoefend in een container. Ook de grote oefening op het ASK in Oldebroek behoort al lang tot het verleden.
Kritiek was ook dat voor het vervangen van zelfs een lampje de veiligheidsregio moest worden ingeschakeld.

Er komt nog een spreidingsplan. Hierin moeten vooral de gevolgen worden bekeken van het verdwijnen van één van de voertuigen voor de natuurbrandbestrijding binnen de gemeente Nunspeet. Al is door mensen met kennis van bosbranden al lang de conclusie getrokken dat Nunspeet de tweede wagen gewoon niet kan missen vanwege het grote areaal aan natuurgebieden binnen de gemeente Nunspeet en de aanwezigheid van vele
campings maar ook woningen in die gebieden.

De gemeenteraad van Nunspeet is en blijft bezorgd. Duidelijk is dat meerdere partijen ook bereid zijn als gemeente zelf financieel bij te dragen om de slagkracht van de brandweer op peil te houden. Mits dit binnen wettelijke regels mogelijk is. Vrijwilligers geven aan zich de
nieuwe koers voor te kunnen stellen maar dat er veel vraagtekens bestaan als het gaat om wat de gevolgen in de praktijk zijn. Ze vinden dat daarover eerst duidelijkheid moet bestaan voor er daadwerkelijk in materiaal en personeel wordt geschrapt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here