Nunspeet krijgt 229.586 euro van de gemeente Harderwijk

0
1175

NUNSPEET – Nunspeet ontvangt 229.586 euro terug van de gemeente Harderwijk. Het is geld dat overblijft van de taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Het geld was in 2018 bestemd voor lokaal gebruik ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet. Van het terug te ontvangen bedrag wil het college van burgemeester en wethouders maximaal zestigduizend euro gebruiken om het AMVO-vervoer tot en met 31 december van dit jaar te laten rijden. Een bedrag van honderdduizend euro wordt aangewend voor de opgave welke de gemeente dit jaar heeft voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Daarnaast wordt 69.596 euro in een reservepotje beschermd wonen gestopt. Het vormen van een reserve ziet het college als zeer wenselijk omdat de taak te zorgen voor beschermd wonen vanuit de centrumgemeenten wordt verschoven naar de gemeenten zelf. Dit vindt plaats in een tijdsbestek van tien jaar. Vanaf 2022 blijven centrumgemeenten verantwoordelijk voor bestaande cliënten, nieuwe cliënten gaan echter vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nunspeet zelf.

Om te komen tot beleid gaat de gemeente zich de komende tijd richten op het versterken van het gemeentelijk netwerk voor mensen met complexe problemen en de lokale expertise van de GGZ. Ingezet wordt op de komst van een time-out woning en cliëntondersteuning gericht op GGZ-problematiek. Verder komen aan de orde de begeleiding van vrijwilligerswerk als het gaat om de ondersteuning van mensen die beschermd moeten wonen en de invloed van de Wet verplichte GGZ.

De inzet moet leiden tot het huisvesten van mensen in een woonwijk in plaats van een instelling. Binnen de regio Noord Veluwe wordt hiervoor een beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here