Renovatie landgoed De Grote Bunte

9
1672
Archieffoto

NUNSPEET – Renovatie van het landhuis De Grote Bunte met daarin 24 zorgappartementen, zeven zorgappartementen in het koetshuis en in totaal veertien woningen op het landgoed. Dat is het plan dat door Slaa + van Asselt is ingediend bij de gemeente Nunspeet namens Landgoed De Grote Bunte en maandagavond wordt besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad.

De gemeente wordt gevraagd mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging naar een bestemming die een openbaar park mogelijk maakt. Ook de bestemming van de historische gebouwen moet worden gewijzigd om het verlenen van zorg in deze gebouwen mogelijk te maken. Langs de Molenweg zijn tien vrijstaande woningen gepland, op de grond rechts naast de oprijlaan zijn vier vrijstaande woningen gepland.

Het landhuis zelf wordt intern aangepast en uitgebreid aan de achterzijde met nieuwbouw. De bestaande oude logiesgebouwen achter het landhuis worden gesloopt. Opzet is dat zorg verleend gaat worden aan dementerende ouderen. Ook het voormalige koetshuis wordt gerestaureerd ten behoeve van meer zelfstandig wonende ouderen.

De ontwikkeling van het terrein wordt vormgegeven door vooral het voorterrein, gezien vanaf de Elburgerweg, een parkachtige invulling te geven. Het college van burgemeester en wethouders is bereid hiervoor een stuk grond langs de Elburgerweg aan Landgoed De Grote Bunte te verkopen. De begroeiing welke zich op dit stuk grond bevindt wordt grotendeels verwijderd zodat het park en het gerestaureerde landhuis straks volledig zichtbaar zijn.

Ook voor de bouw van de vier woningen naast de oprijlaan is het college bereid grond te verkopen. Om het plan mogelijk te maken is, volgens de initiatiefnemers, een forse financiering nodig. Aangegeven wordt dat het alleen uitvoerbaar is wanneer de veertien woningen daadwerkelijk mogen worden gebouwd.

De tien woningen, zogenoemde boswoningen, worden ontsloten via de Molenweg. Het overige verkeer maakt gebruik van de Elburgerweg als ontsluitingsweg. Aangegeven wordt dat nog wel verkeerskundig onderzoek nodig is, vooral als het gaat om de verkeersafwikkeling naar de Molenweg.

Voorwaarde is dat de meest waardevolle bomen behouden blijven. Ook op dit punt moet nog nader onderzoek worden verricht.  Het landhuis De Grote Bunte is rond 1875 gebouwd in opdracht van de toenmalige burgemeester C.J. Vitringa. Het is aangewezen als gemeentelijk monument. Op dit moment zijn er arbeidsmigranten ondergebracht. Daarvoor bracht nog niet lang geleden toenmalig kroonprinses Amalia een week door in het landhuis met klasgenoten.

9 REACTIES

  1. Andere kant van de medaille: https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/gemeente-nunspeet-wil-historische-landgoed-de-grote-bunte-veranderen-in-nieuwbouwwijk/

    Gemeente tuint er weer in door mooie praatjes van een aantal ondernemers die er straks flink financieel beter van worden. Zult maar net een mooie woning hebben gekocht op molenbeek met uitzicht op het bos. Kijk je straks mooi bij iemand in de achtertuin. Verder het idee van huisvesten ouderen en park openbaar maken is wel prima natuurlijk.

  2. Er moeten ook erg veel monumentale bomen gekapt worden, als ik het goed begrijp? Slik, daar zijn we toch niet voor? Recent was er ophef over de A28-bomen… en dit dan zomaar laten gebeuren???

  3. “toenmalig kroonprinses Amalia”? Heeft ze nu al aangegeven geen troonopvolger te willen zijn, of is nu koningin?

    Maar dat bouwen langs de Molenweg is toch niet wenselijk? Die weg is al te druk, het bospark te mooi en wie wil er onder de nog aanwezige beuken en eiken wonen (=donker)?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here