In de schijnwerpers: Stichting Mozaïek

0
482
Van links naar rechts: Christien Marsden, actief lid van Mozaïek, Ebtesam Abdelrahim, bestuurslid en diploma gehaald, Woutje Mulder, secretaris en Shamim Mazhar, bestuurslid.

In de schijnwerpers..

In Nunspeet zijn veel mensen actief in allerlei stichtingen. Zij zetten zich daar met veel energie voor in. De redactie van Nunspeet.nu wil een platform bieden om aan dit werk eens extra aandacht te besteden. Daarvoor zal met enige regelmaat de schijnwerper gericht worden op een stichting. Wie denkt als stichting wel wat extra aandacht te kunnen gebruiken kan dit kenbaar maken via info@nunspeet.nu. 

Stichting Mozaïek

NUNSPEET – Wie aan een mozaïek denkt ziet al gauw een kleurrijk iets, opgebouwd uit vaak veel verschillende vormen. Dat is dan ook precies datgene wat de Multiculturele Vrouwen Gespreksgroep Stichting Mozaïek wil zijn. Een mozaïek gevormd door mensen van verschillende nationaliteiten en culturen. Het ontstaan van deze vrouwengespreksgroep gaat terug naar 2006. Na afloop van de Internationale Vrouwendag werd aan een aantal vrouwen, ook uit Nunspeet, gevraagd om na te praten. Het onderwerp was huiselijk geweld. Aan die vraag werd gehoor gegeven en zo kwamen een aantal vrouwen uit Nederland, Irak en Pakistan in huiselijke kring bij elkaar. Besloten werd ook andere vrouwen aan te schrijven en zo werd in Nunspeet de Stichting Mozaïek opgericht. Om te kunnen groeien werd een locatie gezocht en na verschillende onderkomens werd het uiteindelijk de Rank in ’t Hul. Een mooie plek centraal in Nunspeet en voor iedereen goed bereikbaar. Daar vindt eens per maand een groepsbijeenkomst plaats waar steeds zo’n 25 mensen aan deelnemen. Het totale aantal deelneemsters is nu 55. Zij zijn afkomstig uit tal van landen zoals Indonesië, Afghanistan, Pakistan, Oekraïne, Syrië, Egypte, Soedan, Somalië, Kenia, Marokko, Colombia, Argentinië en Nederland. Het bestuur nodigt met name ook meer belangstellende Nederlandse/Nunspeetse vrouwen uit zich aan te sluiten, zodat een goede mix ontstaat. 

Doelstelling

Het doel van Stichting Mozaïek is een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. In de bijeenkomsten staan ontmoeting, voorlichting, informatie en culturele ontwikkeling centraal. Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen uit de hele wereld, om elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. In de bijeenkomsten wordt Nederlands gesproken, voor iedereen verstaanbaar, dat is tevens een goede oefening voor anderstaligen. Voor gastsprekers is het belangrijk zich goed voor te bereiden om een goede aansluiting te vinden bij de doelsgroep. Culturele verschillen vragen om een bijzondere aanpak. 

Activiteiten

Stichting Mozaïek is een actieve vrouwengroep. Zo zijn zij actief betrokken bij de Naturalisatie dag in de gemeente, Internationale Vrouwendag, Participatietraject en meer. In de maandelijkse bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan allerlei leerzame, leuke en nuttige zaken. Enkele voorbeelden: bezoek van een schoonheidsspecialiste, GGD die informeert over vaccinatie, een bijeenkomst werd geleid door het Landelijk Steunpunt Extremisme, er werd een bezoek gebracht aan de Kijktuinen en het Openlucht Museum in Arnhem. Twee docenten van de Vrije Academie begeleidden een creatieve bijeenkomst om zelf te schilderen. Nieuwe thema’s zijn diabetes en Dementie. Een mengeling dus van leuke nuttige en informatieve zaken, waardoor de deelnemers meer te weten komen over de Nederlandse cultuur, één van de doelstellingen van Mozaïek. Ook het leren kennen van het eigen dorp is daar een onderdeel van. Zo nam de Bibliotheek het initiatief tot taalwandelingen, gewoon gezellig wandelen al pratend en ontspannen met taal spelen. Zo ontdekken de deelnemers de mooie plekjes in eigen omgeving. Inmiddels zijn er ook al fietstochtjes gemaakt in de omgeving. En in samenwerking met Sportbedrijf Nunspeet en Nunspeet Beweegt is ook gestart met zwemmen, fitness, gymnastiek en weerbaarheid. Onlangs zijn zelfs de eerste zwemdiploma’s uitgereikt aan enkele nieuwe Nederlanders.  Mozaïek stimuleert ook de deelneemsters in hun ontwikkeling. Mooi voorbeeld is de toelating tot de opleiding voor tolk van algemeen bestuurslid Lamiae Hannoef.  Na afronding kan zij een bijzonder goede rol vervullen binnen Mozaïek en de gemeenschap.  Fijn is dat een aantal bijzondere activiteiten kunnen worden georganiseerd, naast de structurele subsidie van de gemeente, door een extra bijdrage van de gemeente en ook een mooie gift van Kringloop de Cirkel. Hieruit blijkt dat er steeds meer erkenning ontstaat voor het werk van Stichting Mozaïek. 

Samenwerking

Waar mogelijk en gewenst werkt Stichting Mozaïek graag samen met andere organisaties. Belangrijk daarbij is het Servicepunt Vrijwilligers, maar ook Taalmaatjes, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Nunspeet, WOC, Zorgbelang Gelderland, Voedselhulp Nunspeet, ’t Venster, de Bibliotheek, Centrum Jeugd en Gezin, en nu ook Sportbedrijf Nunspeet. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Mozaïek bestaat uit: Rita Timmers voorzitter, Woutje Mulder secretaris. Halyna Chornopyska penningmeester, algemeen bestuursleden Ebtesam Abdelrahim, Lamiae Hannoef ,Matty Edens en Shamim Akhter. 

Stichting Mozaïek is een vrouwengespreksgroep. Toch leeft de gedachte dat er ook voor de mannen een dergelijke organisatie mogelijk zou moeten zijn. Daarom op deze plek een oproep aan belangstellenden om hier initiatieven in te nemen. 

Voor informatie over Stichting Mozaïek kan men terecht bij het secretariaat t.a.v. Woutje Mulder Prins Frederikstraat 24 ,  8071NN Nunspeet. Tel. 0341-253131, email:h.j.mulder1939@kpnmail.nl. 

AG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here