Startnotitie evenementenbeleid

0
495
Oranjemarkt op Koningsdag bij de Driestweg

NUNSPEET – Er wordt handhavend opgetreden tegen evenementen waarvoor geen vergunning is  afgegeven door de gemeente Nunspeet. Daarnaast worden evenementen met vergunning regelmatig gecontroleerd op de naleving van de voorschriften. De uitkomsten daarvan worden meegenomen bij de evaluatie van een vergunning en het beleid. Dat zijn punten die aan de orde komen op de weg te komen tot een evenementenbeleid voor de gemeente.

Ten aanzien van bestaande evenementenlocaties wordt uitgegaan van de locaties welke zijn opgenomen in het geluidsbeleid voor evenementen. Aandacht wordt geschonken aan aspecten als geluid, veiligheid en impact voor de omgeving.

Er komt ook beleid welke partij voorrang moet krijgen als het gaat om evenementen op de Markt. Er ontstaat nu soms spanning met andere partijen. De markt wordt wekelijks voor een groot deel van de donderdag gebruikt voor de weekmarkt en zijn er dagelijks drie
terrassen aanwezig. Elke zaterdag neemt bakker Smale standplaats en de laatste drie maanden van het jaar Rovers oliebollen.

Soms zijn alle activiteiten in te passen omdat ze elkaar op geen enkele manier bijten. Maar het komt ook voor dat activiteiten met elkaar in conflict komen. Daarvoor zijn steeds allerlei regelingen opgesteld terwijl op andere momenten overleg plaats hoe activiteiten
gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Dat maakt bij het uiteindelijke evenementenbeleid een keuze moet worden gemaakt of samenwerking afhankelijk wordt gesteld van partij of dat een keus wordt gemaakt voor de ‘bovenliggende’ partij.

Er gaat gekeken worden naar de mogelijkheden voor het opstellen van een evenementenkalender. Met als doel te komen tot een betere spreiding van evenementen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het te ver gaan om geen vergunning te verstrekken voor evenementen welke niet op deze lijst voorkomen.

Ook wordt gekeken of de gemeente meer faciliteiten kan bieden aan organisatoren. De huidige ondersteuning beperkt zich tot het beschikbaar stellen van dranghekken die op afroep door een organisatie zelf kunnen worden opgehaald. Te denken valt dit uit te breiden door het beschikbaar stellen van digitaal kaartmateriaal, het verbeteren van het aanvraagproces door digitalisering, het vegen na evenementen, het bijhouden van een activiteitenkalender en een meer ondersteunende rol bij het aanvragen van vergunningen. Onder voorwaarden kan het ook gemeentehuis beschikbaar worden gesteld.

De wensen zijn opgenomen in de startnotitie welke moet leiden tot een evenementenbeleid. De eerste stap is nu het informeren van betrokken partijen als het gaat om de weg om tot beleid te komen. Betrokkenen worden ook betrokken bij de opstelling.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here