In de schijnwerpers: Stichting Mensenkinderen

0
829

In de schijnwerpers..

In Nunspeet zijn veel mensen actief in allerlei stichtingen. Zij zetten zich daar met veel energie voor in. De redactie van Nunspeet.nu wil een platform bieden om aan dit werk eens extra aandacht te besteden. Daarvoor zal met enige regelmaat de schijnwerper gericht worden op een stichting. Wie denkt als stichting wel wat extra aandacht te kunnen gebruiken kan dit kenbaar maken via info@nunspeet.nu. 

Stichting Mensenkinderen

Als professionele organisatie hart hebben voor mensen in nood, dat is Mensenkinderen, een hulporganisatie die zich richt op hulp aan mensen in Albanië, Moldavië en Armenië. Eén van de oprichters is Ds. Egbert van Beesten, die nog steeds actief is en als bureaumanager werkt vanuit het kantoor van Mensenkinderen aan de Spoorlaan 1a in Nunspeet. In 2004 is hij met een vijftal mensen, waaronder enkele predikanten, met hart voor zending, hart voor het evangelie en voor mensen in nood, begonnen vanuit een kantoor in Almere met een nieuwe organisatie, onder de naam Mensenkinderen. Enkele sponsoren waren bij de start bereid financiële steun te bieden. Egbert van Beesten:,,Het was passie dat ons dreef. Na een moeilijke start is een gezonde organisatie ontstaan, mede dankzij vele vrijwilligers en het groeit nog steeds. Donateurs uit heel Nederland, kerken, particulieren en bedrijven steunen ons werk. Als Mensenkinderen richten wij ons voornamelijk op kleine projecten, die beheersbaar zijn, zowel qua organisatie als financieel. Wij maken gebruik van een uitgebreid bestaand netwerk in onze veldlanden Albanië, Moldavië en Armenië. Wij brengen bewust geen goederen naar onze projecten, maar bieden financiële steun en financieren projecten van partnerorganisaties en kerken in de landen waar wij werken.  Daarbij bezoeken onze mensen zelf ook de projecten om te zien hoe de gelden worden besteed”. 

Missie vanuit Bijbels uitgangspunt

Vanuit Bijbels uitgangspunt (Mattheus 9: 35-36) biedt Mensenkinderen hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.  De hulp bestaat uit Noodhulp en Basiszorg, Medische hulp, Evangelisatie en kerksteun, Onderwijs en Welzijn van kinderen, hulp aan specifieke doelgroepen, maar ook projecten van Mijn- kind sponsoring. Ook hebben sponsoren de mogelijkheid een eigen persoonlijk project te steunen. De steun van mensenkinderen betreft de meest uiteenlopende projecten. Dat kan gaan om voedselpakketten om de winter door te komen of het gaarkeukenproject om elke dag in een maaltijd te kunnen voorzien. Andere projecten zijn: voorzien van  brandhout in de winter, zorgen voor winterkleding en schoenen voor de kinderen, het bouwen van een kleine medische kliniek in Armenië, medische apparatuur- zorg en medicijnen. Maar ook kerkbouw in Moldavië, kinderbijbels en lectuur voor kinderen in Albanië, evangelisatietraining en bijbel onderwijs, speeltoestellen voor kinderen in arme geïsoleerde dorpen, schoolspullen voor kinderen uit arme gezinnen, landbouwprojecten, verbetering van leefomstandigheden van psychiatrische patiënten in Albanië, ouderenzorg, hulpmiddelen voor blinde kinderen. Zo kan deze lijst nog verder worden aangevuld, want de hulp die Mensenkinderen biedt omvat een scala aan projecten.

Mijn kind – sponsoring

Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om maandelijks een kind uit een arm gezin tesponsoren. Dat ontvangt dan voedsel (waar het gezin dan van mee profiteert) en medische en tandheelkundige hulp. Inmiddels worden 450 kinderen op deze manier maandelijks geholpen. Ook kan persoonlijke sponsoring ingezet worden voor talentvolle studenten in Oost-Europa die zonder financiële hulp niet kunnen studeren. Met persoonsgebonden steun kunnen ze een opleiding volgen en hebben ze veel meer kans een goed bestaan op te bouwen. 

Gelden goed besteed

Twee keer per jaar worden een aantal projecten bezocht door medewerkers van Mensenkinderen. Eén van hen is Koert Koster:,,Door persoonlijk contact en de relatie die je met de mensen opbouwt en te zien in de praktijk wat er met de projecten gebeurt, weet je dat de gelden goed besteed worden. Van alle gemaakte kosten wordt administratie verlangd en moet verantwoording worden afgelegd. Tevens vindt daar accountantscontrole plaats. Ook voor het opzetten van een project wordt vooraf uitgebreid het plan besproken en afgewogen of het een reëel haalbaar plan is. Na afwerking van een project kunnen we dan ook aan de donateurs aangeven wat er tot stand gebracht is. Door de persoonlijke contacten en de kleinschaligheid is het ook voor ons overzichtelijk. Daarmee kunnen we onze verantwoordelijkheid naar de donateurs transparant maken en kunnen zij het werk aan de projecten en het resultaat volgen”.

Wie meer informatie wil over het werk van Mensenkinderen en/of donateur wil worden kan de website www.mensenkinderen.nl. bezoeken. 

AG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here