Een overdekte parkeerplaats op de Wiltsangh?

2
2323

De CDA-fractie heeft in juni jl. het idee ingebracht om de nieuwe parkeerplaats bij het sportpark te gaan overdekken en het dak te gebruiken voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Daar werd niet echt door het college op gereageerd, reden voor de CDA-fractie nu aan het college vragen over de haalbaarheid van dat voorstel te stellen.

De gemeente Nunspeet heeft in maart 2015 met het ondertekenen van het Gelders Energie akkoord zich verbonden aan het halen van een aantal doelstellingen op het gebied van energiebesparing -en energieopwekking. Concrete meetpunten zijn daarbij in 2025 50% duurzame energieopwekking en -gebruik en in 2050 100%. Het halen van deze doelstelling is een enorme uitdaging, een uitdaging die, gegeven de omgevingsinvloeden van klimaatverandering en regelgeving, steeds verder in een keurslijf wordt geperst. Dat betekent dat de tijd van ‘hoe gaan we het nu doen’ echt omgezet moet gaan worden naar ‘zo gaan we het doen’. En elk initiatief om de doelstellingen te halen zijn daarbij welkom en vragen om een positieve benadering.

Een eerste berekening van de capaciteit van zo’n zonnepanelendak geeft aan dat het reëel is uit te gaan van plaats voor ca. 1600 panelen x 320 Wp = 512000 Wp vermogen met een opbrengst van 460800 kWh.  En dat is een nog hogere opbrengst dan op het dak van het zwembad/sporthal!

Uiteraard komen bij het realiseren van een dergelijke voorziening, die overigens ook in de gemeente Harderwijk wordt gebouwd, de kosten daarvan in beeld. En juist op dat punt is een vergaande samenwerking met de Nunspeetse Energie Coöperatie van groot belang. Samen optrekken en de kosten zoveel mogelijk nu verdelen. Nu niet aanleggen maar later noodgedwongen wel, levert immers altijd meerkosten op.

2 REACTIES

  1. Lijkt me zeker het overwegen waard, daar energie opwekken waar het ook nodig is/afgenomen wordt, nabij het nieuwe zwembad en industrieterrein de Kolk.
    Maar helaas, dit is een doordacht en onderbouwd idee van een nadenkende oppositiepartij en daar zijn de mannen broeders van de SGP en de geldverkwisters van Gementebelang bij voorbaat op tegen.
    Kansloos dus! het wordt hoog tijd voor een wisseling van de macht in Nunspeet denk ik dan maar weer.

Laat een reactie achter op Henk Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here