Werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in Hulshorst

0
2783

HULSHORST – De werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in Hulshorst gaan uitgevoerd worden door aannemingsmaatschappij Van Gelder in Elburg. Over het verloop van de werkzaamheden wordt maandag 7 oktober tussen 17 en 19 uur een inloopavond gehouden in het dorpshuis De Wieken in Hulshorst. Medewerkers van de gemeente Nunspeet en Van Gelder geven dan uitleg over de planning en fasering.

De werkzaamheden bestaat uit het vernieuwen van de rijbaan en het fietspad aan de noordzijde van de weg. Ook wordt een infiltratieriool aangelegd ten behoeve van regenwater. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt verwijderd en de fundering van de weg vervangen. Vervolgens worden de eerste lagen van het nieuwe asfalt aangebracht. Aan het eind van de werkzaamheden wordt de laatste laag asfalt in één keer aangebracht.

De werkzaamheden gaat 7 oktober van start. De verwachting is dat begin december het werk gereed is. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. Begonnen wordt met het gedeelte vanaf de Varelseweg tot de helft van kruising Braambosch inclusief het noordelijk fietspad. In de tweede fase wordt de helft van de kruising Braambosch tot de inrit van de Potbrummel onder handen genomen, inclusief het noordelijk fietspad.

In fase 3a gaat het om het gedeelte vanaf de inrit Potbrummel tot de helft van de kruising Akkerweg inclusief werk aan het zuidelijk fietspad. Het gaat dan om de aansluitingen zijwegen en de drempel bij de bushalte. In fase 3b wordt gewerkt aan het deel vanaf de inrit van de Potbrummel tot de helft van de Akkerweg, inclusief het noordelijk fietspad. In fase 4a wordt aan de slag gegaan vanaf de helft van de kruising Akkerweg tot en met de eerste inrit Snackywok inclusief fietspad. In fase 4b gaat het om het deel vanaf de eerste inrit Snackywok tot en met de kruising Bredeweg.

Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan afgesloten. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via rijksweg A28. Bestemmingsverkeer – bewoners en bezoekers – kunnen Hulshorst wel bereiken. Er worden geen omleidingsroutes ingesteld.

Direct aanwonenden van het werkgebied kunnen tijdens de werkzaamheden direct voor hun perceel niet met de auto hun woning en/of bedrijf bereiken. Daarom worden er tijdelijke parkeerplaatsen ingericht waar bewoners en bezoekers op dat moment kunnen parkeren. Lopend en fietsend kunnen percelen wel worden bereikt. In geval van nood kunnen ook hulpdiensten via het fietspad passeren. Gevraagd wordt aan fietsers en wandelaars hier rekening mee te houden.

De busroute door Keolis wordt gewoon gereden en er kan bij de bushaltes worden in- en uitgestapt. Mogelijk wordt de locatie van een bushalte tijdelijk iets opgeschoven. Tijdens de bijeenkomst in het dorpshuis kunnen mensen die slecht ter been zijn aangeven waar rekening mee moet worden gehouden. Dit geldt ook voor andere bijzondere zaken waarmee rekening moet worden gehouden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen betrokkenen een brief waarin wordt aangegeven wanneer de werkzaamheden direct voor hun in- en uitrit worden uitgevoerd., Daarin wordt ook aangegeven waar kan worden geparkeerd en hoe de inzameling van afval is geregeld. De brief wordt bezorgd door de omgevingsmanager van het bedrijf Van Gelder. Er bestaat dan ook de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen.

Om veilig te kunnen werken worden een aantal maatregelen genomen. Fietsers steken tijdens de werkzaamheden over naar de zuidzijde van de Harderwijkerweg, Dit fietspad is tijdelijk een tweerichtingsfietspad. Gevraagd wordt hiermee rekening te houden. Tussen het werkgebied en het fietspad worden lage bouwhekken geplaatst. Daarmee wordt voorkomen dat mensen per ongeluk het werkgebied inlopen.

Voor de kinderen van de basisschool Prinses Beatrix wordt een ochtend gehouden waarin meer wordt verteld over de werkzaamheden en waarbij zich van dichtbij naar het werk mogen kijken. Daarmee wil men voorkomen dat kinderen op andere momenten in het werkgebied komen.

Van Gelder geeft aan niet 24 uur per dag aanwezig te zijn. Wie tijdens de werkzaamheden iets ziet dat niet veilig is kan zich melden bij de uitvoerder. Na werktijd is het bedrijf voor het melden van dringende onveilige situaties bereikbaar op het nummer 06-14324276 (vanaf 7 oktober).

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt informatie verstrekt over de voortgang en zaken waarmee rekening dient te worden gehouden. Dit via WhatsApp. Mensen wordt daarom gevraagd zich aan te melden voor updates via WhatsApp. Dit door een nieuw contact toe te voegen en het contact een logische naam te geven. Hierna kan het telefoonnummer worden toegevoegd aan dit nieuwe contact en worden opgeslagen. Vervolgens moet men de straatnaam en huisnummer naar dit contact versturen. Er wordt een bevestiging gestuurd waarmee men is aangemeld.

Wie vooraf aan de informatiebijeenkomst of daarna vragen heeft kan contact leggen via: hulshorst@vangelder.com of via 0525-659888.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here