Het CDA vraagt; wat vindt u en jij van de nunspeetse begroting?

0
854

In Nederland staat de maand oktober ook bekend als de wijnmaand en in de politiek is het ook de begrotingsmaand, zo ook in Nunspeet. Elk jaar presenteert ons college zijn begroting voor het komende en de daaropvolgende 3 jaren aan de gemeenteraad van Nunspeet. En de dames en heren raadsleden moeten er iets van vinden en hun goedkeuring er al dan niet aan geven. 

Tot nu toe was het overleg en de discussies over de begroting vooral een zaak tussen de verantwoordelijke wethouder, de betrokken ambtenaren en de raadsleden. Op zich niets mis mee, maar het gaat wel om jouw en onze eurocenten met een totale omvang van bijna zestig miljoen euro en waarom zou jij er niet iets van vinden? 

Daarom roept het CDA op om jouw reactie op de begroting aan ons te mailen op het e-mailadres begroting2020@cdanunspeet.nl. Wij bundelen die reacties en nemen die, daar waar passend, in onze CDA-reactie op de begroting mee. Daar is wel wat haast bij omdat die uiterlijk 9 oktober al ingediend moet worden.

Het boekwerk Begroting 2020 – 2023 is zo’n 170 pagina’s dik, bijna onmogelijk om alles tot op de punt- komma te lezen. Duurzaamheid, sportpark De Wiltsangh, de stationsomgeving en de onderwijshuisvesting zijn onderwerpen waar veel geld mee gemoeid is. Maar misschien mis je wel een onderwerp.
Een ander punt is waar dat geld vandaan komt. Voor een groot deel komt het van het Rijk en de rest moet de gemeente zelf bij elkaar krijgen. Dat doet de gemeente door zo efficiënt mogelijk te werken en veel van hun diensten kostenneutraal in rekening te brengen. De gemeente legt aan de inwoners ook gemeentelijke belasting op en dat voelt iedereen in de portemonnee. Voor 2020 ligt er o.a. een voorstel om de OZB-belasting met 6,5% te gaan verhogen en dat heeft dan invloed op de totale opbrengst uit de OZB. En als in december de vertaalslag wordt gemaakt naar het OZB-tarief wordt het duidelijk wat die verhoging voor elke huisbezitter gaat betekenen. 

De begroting 2020 – 2023 staat online op https://nunspeet.begrotingonline.nl  en in de raadsvergadering 31 oktober a.s. neemt de raad daar een besluit over. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here