In de schijnwerpers: Stichting Vrienden van Domari

0
587
Amoun met groep kinderen.
Amoun met groep kinderen.

In Nunspeet zijn veel mensen actief in allerlei stichtingen. Zij zetten zich daar met veel energie voor in. De redactie van Nunspeet.nu wil een platform bieden om aan dit werk eens extra aandacht te besteden. Daarvoor zal met enige regelmaat de schijnwerper gericht worden op een stichting. Wie denkt als stichting wel wat extra aandacht te kunnen gebruiken kan dit kenbaar maken via info@nunspeet.nu.  De schijnwerper wordt deze keer gericht op:

Stichting Vrienden van Domari

De Domari zijn zigeuners, die vanaf de 14e eeuw in Israël zijn terecht gekomen. Het merendeel is analfabeet, heeft geen werk,(dit wordt ontnomen) en de armoede is zeer groot. Ze schamen zich voor hun armoede en willen niet bedelen, terwijl de armoede schrijnend is. Van oorsprong zijn de Domari’s afkomstig uit India en begin de 20e eeuw hebben ze zich voor zover mogelijk, permanent in en om Israël gevestigd. Binnen de muren van Jeruzalem wonen ruim 1500 zigeuners. Verder wonen ze in Bethanië (1200), de Westbank (2000), Judea, Samaria en de Golan. In Gaza ongeveer 10.000. Het merendeel is zeer gematigd moslim. De meesten zijn zeer arm. Zij die in de oude stad wonen ontvangen eens per maand € 25,- per kind, Mensen zonder kinderen ontvangen niets.

De Stichting Vrienden van Domari wil deze groep mensen helpen om een beter bestaan te krijgen. Motor van de stichting is Wil den Dikken, wonend aan de Laan in Nunspeet. Bevlogen vertelt ze haar betrokkenheid bij deze verstoten groep. Wil den Dikken:,,Al vrij vroeg ging ik twee keer per jaar een aantal weken naar Israël om daar te gaan werken in de gezondheidszorg. Israël trok me in het bijzonder vanuit mijn geloof. Ik zag het niet zozeer als mijn roeping maar wilde gewoon daar praktisch aan het werk. Ik kwam in aanraking met een orthodox-Joodse organisatie Sar-El, dat nog steeds bestaat. Zij zorgden ervoor dat ik een werkplek kreeg. 

Na een paar jaar het was in 1997,  ben ik gaan werken als vrijwilliger  in het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Dit 2 x per jaar gedurende 3 weken en had dus altijd contact met Amoun in en rond de ontwikkeling van haar inzet voor eigen groep. Ik leerde haar kennen in 1996, via het Huis op de Berg, waar zij werkte in de huishouding vanaf dat ze ongeveer 14 jaar was.  Dit huis is destijds opgezet vanuit Nederland, met de bedoeling predikanten en anderen rond te leiden in Israel. Amoun, is afkomstig uit een Christen Zigeuners familie.

Groepje kinderen, na schooltijd.
Groepje kinderen, na schooltijd.

Zelf ondervond Amoun aan den lijve (en nog steeds), hoe het is om zigeuner te zijn. Zij heeft zich door scholing ontwikkeld en begon bij haar thuis zigeuner kinderen extra  lessen te geven, zodat ze door de extra lessen het certificaat van de basis school kunnen behalen. Zonder dat  is er geen vervolgopleiding mogelijk.  Ze leerde daarnaast vrouwen naaien, waardoor ze wat inkomsten konden verwerven. Maar vooral wilde ze hen meegeven dat ze goed door God geschapen zijn en gaven hebben gekregen die ze mogen ontwikkelen. Maar wel ,Bid en werk’ neem dus ook je verantwoordelijkheid. In heel Israël ben je als zigeuner niks, je bent geen Jood, geen Arabier, geen Palestijn, geen Nomade,  je bent gewoon niks. Dat wordt er vanaf de geboorte al ingewreven.

Domari Moeilijk-hoor
Kinderen bezig met hun (bij) lessen.

Als Stichting Vrienden van Domari  Vrienden van Stichting Domari willen we Amoun Sleem ondersteunen bij haar fantastische werk. In 1999 heeft zij zelf een stichting opgericht; de Domari Society in Jeruzalem. Daarmee zet zij zich van jongs af aan in voor de eigen groep. Zij probeert te zorgen dat de kinderen het basisonderwijs met succes kunnen afronden om daarna verder te  kunnen leren. (zonder dit belanden ze op straat). De ouders stimuleren de kinderen naar school te gaan, maar financiële middelen hebben ze niet. En ze kunnen hun kinderen niet helpen met huiswerk vanwege hun analfabetisme.  Waar mogelijk wil Amoun deze gezinnen ondersteunen en daar is natuurlijk geld voor nodig.  Inmiddels gaan veel kinderen naar scholen in de oude stad. De school materialen moeten door de ouders zelf betaald worden en wanneer Amoun weet dat ouders niets hebben en dat problemen voor de ouders meebrengt probeert ze te helpen.  De Stichting Vrienden van Domari wil daar ook haar steentje aan bijdragen. 

Domari Zo gaan we naar school.
Kinderen zoals ze naar school gaan. Uniform en rugzakje zijn verplicht. De ouders waarvan Amoun zeker weet dat ze geen mogelijkheid hebben dat te betalen, probeert ze hiermee te helpen.

Inmiddels heeft Amoun een ruimte kunnen huren buiten de oude stad ,het Center’ in de wijk Shua’fat in Oost Jeruzalem. Daar worden door de vrouwen allerlei artikelen gemaakt om te verkopen, zodat er wat geld binnenkomt voor de ontwikkeling van de kinderen. Omdat het moeilijk blijft voldoende gelden te genereren voor haar werk is ze bang dat het Center gesloten zal gaan worden. Dat zou betekenen dat de kinderen geen les meer krijgen en op straat belanden en ook de hulp aan de gezinnen zal stoppen. Maar ze weet zich afhankelijk van de trouwe hulp van God en put daar haar moed uit. Haar werk wordt daarbij nog bemoeilijkt door dat ze sterk wordt gecontroleerd of ze ook het Evangelie zou vertellen. Dat is streng verboden. Amoun is altijd blij en vooral dankbaar wanneer mensen ,het Center’ bezoeken. Kortom met alle belangstelling voelt ze zich dankbaar en ervaart het als een ,gift van God’. 

Wie meer wil weten over de Stichting Vrienden van Domari en/of giften wil doneren kan contact opnemen met Wil den Dikken onder 0341-279042. Zie ook www.vriendenvandomari.nl. 

Ook komt de stichting graag in contact met mensen die bestuurlijk willen helpen om dit mooie werk te kunnen blijven voortzetten.

AG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here